Combcut

Selektiv avskärning av ogräs i växande gröda.

Reducera ogräs i växande gröda utan bekämpningsmedel

Genom vår unika teknologi kan du mekaniskt bekämpa ogräs genom att kamma nere i grödan, selektivt skära bort ogräs och låta grödan växa vidare. Bättre för producent, konsument och vår miljö.

Combcut är utvecklad för selektiv ogräsbekämpning i grödor såsom spannmål och vall men kan även användas för att skära bort ogräs som växer upp ovanför andra grödor.

I vilka grödor kan du använda Combcut?

Combcut bearbetar inte jorden och orsakar därför inget läckage av näringsämnen, uttorkning eller påverkan på mikrolivet. Rekommendationen är att starta bekämpning med Combcut tidigt på säsongen och även köra senare i etablerad gröda och vall och mot herbicidresistenta ogräs.

Vilka ogräs fungerar Combcut på?

Combcut är främst utvecklad för bekämpning av ogräs i grödor som spannmål och vall, men kan även användas för att skära bort ogräs som växer upp ovanför andra grödor. Det finns en mängd ogräs som Combcut kan bekämpa – du hittar mer information här!

Hur använder jag min Combcut?

Genom att sätta en kniv ihop med en metallstång med en öppning i den bakre änden skärs grova ogräs av men den slankare grödan passerar igenom oskadd.

När flera par av dessa på en stålbalk skapas maskinens selektiva funktion. Combcut används nere i grödan genom att kamma och skära ogräs samtidigt som grödan förblir oskadd.

Combcut i korthet

Fördjupa dig ytterligare

För dig som vill ha ytterligare information om Combcut, så hittar du vår broschyr här.

Videos

Mer om Combcut

Här hittar du information om vilka grödor du kan bekämpa, vilka ogräs Combcut fungerar i, hur du kommer igång och få tips, råd och svar på dina frågor. Har du ytterligare frågor – kontakta oss gärna!

Boka demonstration

Vill du se någon av våra maskiner i verkligheten? Kontakta oss för att boka en kostnadsfri demonstration.

Sök på sidan

Sök