Düvelsdorf

Imponerande på alla sorters terräng.

Vallodling på en ny, effektivare nivå

Det tyska maskinmärket Düvelsdorf har särskilt satsat på mekaniska åtgärder för skötsel och etablering av vall. Dessa åtgärder förlänger livslängden på vallen genom bland annat ogräsbekämpande bearbetning av markytan och hjälpsådd av vallen. Maskinerna lämpar sig väl för vallodling på många olika typer av jordar.

I Düvelsdorfs sortiment finns GREEN.RAKE, som utjämnar, harvar, sår och vältar vallen i en överfart. Maskinerna lämpar sig väl för både unga och gamla gräsmarker.

Complete catalogue 2022

Läs mer om Düvelsdorfs hela sortiment. Katalogen är på engelska i PDF-format.

Grassland Brochure 2022

Läs mer om Düvelsdorfs maskiner och teknik för underhåll av gräsmarker. Katalogen är på engelska i PDF-format.

Boka demonstration

Vill du se någon av våra maskiner i verkligheten? Kontakta oss för att boka en kostnadsfri demonstration.

Sök på sidan

Search