Jordhälsa

Friska jordar är ett måste för att vi ska kunna producera mat och ge mat åt en växande befolkning. Därför måste vi se till så att vår jord mår bra och också förstå hur den påverkas av olika odlingsmetoder.

Fånga kolet

Kolinlagring har hamnat i hetluften de senaste åren och här har lantbruket möjlighet att agera kolsänka, vilket betyder att det genom odling tas upp koldioxid från atmosfären och lagras in växtlighet och senare i marken. Att lagra kol och i sin tur få en skördehöjande effekt är ingen quick fix, det tar lång tid att öka mullhalten. Det är viktigt att istället se kolinlagring och mullhaltshöjning som en långsiktig investering i sin åkermark.

Sök på sidan

Sök