Om oss

Lyckegård är ett innovativt företag som verkar för att ge lantbrukare bättre möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk. Det innebär att vi står vid lantbrukarens sida och erbjuder såväl rådgivning som redskap för ett skonsammare nyttjande av jorden. Alltid med fokus på hållbarhet, effektivitet och lönsamhet.

Vårt syfte

Vi har bara en jord, och den behöver vi ta hand om. Detta har lantbrukare gjort i
årtusenden. Man har brukat och vårdat jorden, för att ge människor mat på borden.
Precis som samhället i övrigt har lantbruket utvecklats i en allt mer effektiv riktning,
för att mätta en växande befolkning.

Så långt allt gott. Men idag har vi ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Hållbarhet. Att vi ser till att den jord vi lämnar efter oss är frisk och levande, för att fortsatt kunna ge goda skördar och goda livsbetingelser. Lyckegårds syfte är att utveckla det hållbara lantbruket, för jordens bästa. Kort och gott, vi vill vara jordens bästa vän.

Vision

Vår vision är en levande jord som vi med stolthet kan lämna över till nästa generation. För att visionen ska bli verklighet behöver vi alla ansvarsfullt vårda de resurser vi har fått till låns. För oss som verkar inom lantbruket innebär det att vi behöver använda skonsamma metoder att bruka jorden, så att den även i framtiden ger goda skördar och goda livsbetingelser för kommande generationer. Det handlar om våra barn och barnbarn.

Mission

Vi stödjer lantbrukaren med kunskap och innovativa lösningar inom hållbar växtodling. Vår mission är färdkartan där vi går vid lantbrukarens sida och bistår med att skapa en växtföljd med hållbara resultat. Med råd och redskap hjälper vi våra lantbrukare till goda skördar och en god avkastning. På sista raden är det detta som behövs för att lantbruket ska vara långsiktigt hållbart.

Forskning och fältförsök

Hur kan vi få ännu bättre resultat från hållbara växtodlingsmetoder? Detta är den stora frågan som vi på Lyckegård arbetar med dagligen. För att fördjupa vår kunskap på området samarbetar vi med forskningsgrupper och lantbruksuniversitet försök och kan på så vis hjälpa lantbrukare till moderna och hållbara odlingsmetoder enligt senaste rön.

Vad är hållbart jordbruk?

Konventionell och ekologisk odling har länge betraktats som två motpoler. På Lyckegård anser vi inte att lantbrukaren måste välja mellan ytterligheter. Vi tror istället på en gyllene medelväg där man drar nytta och lärdom av båda odlingstyperna. Resultatet är vad vi kallar ett hållbart jordbruk med reducerad användning av kemiska sprutmedel, genom att hålla marken bevuxen en stor del av året, sunda växtföljder och effektiva mekaniska metoder.

Lyckegård i media


Här kan du läsa vad som skrivits och sagts om oss i media!

Lantbruksnytt 9 december 2023 – Cameleon bli modernare

ATL 6 april 2023 – Lyckegård vill ta vattenvägen till Europa

Lantbruksnytt 4 april 2023 – Lyckegård tar hem ny order i Tyskland

ATL 6 april 2023 – Lyckegård får miljonorder från Tyskland

Lantbruksnytt-TV 30 mars 2023 – Cameleon allt mer intressant som radhacka

Lantbruksnytt-TV 28 mars 2023 – Lyckegård satsar framåt med utveckling

Lantbruksnytt 10 mars 2023 – Fler maskiner från Lyckegård

Lantbruksnytt 11 januari 2023 – Lyckegård storsatsar på vatten

Jordbruksaktuellt 28 december 2022 – Lyckegård lanserar ny Cameleon radhacka

Lantbruksnytt-TV 10 december 2022 – Större kapacitet i Lyckegårds radhacka

Lantbruksnytt 29 september 2022 – Lyckegård etablerar centrallager i Östergötland

Lantbruksnytt-TV 25 augusti 2022 – Lyckegård satsar på vatten för en hållbar framtid

Lantbruksnytt-TV 20 augusti 2022 – Köckerling på demoturné med Lyckegård

ATL 19 augusti 2022 – Lyckegård återförsäljare för Köckerling

ATL 18 augusti 2022 – Lyckegård köper Östorps bevattning

Lantbruksnytt-TV 22 september 2021 – Kvickfinn 6200 

ATL 11 september 2021 – Lyckegård tar över Treffler

Jordbruksaktuellt 7 september 2021 – Lyckegård ny återförsäljare av Treffler

ATL 15 juni 2021 – Lyckegård satsar på kraftig expansion

Lantbruksnytt maj 2021 – Cameleon demo i Skåne

ATl 4 mars 2021 – Så ska Cameleon utvecklas 

ATL-TV 1 februari 2021 – Lyckegård köper Gothia Redskap 

ATL 29 januari 2021 – Lyckegård förvärvar Gothia Redskap

Jordbruksaktuellt 29 januari 2021  – Lyckegård storsatsar – förvärvar System Cameleon

ATL 30 oktober 2020 – Nya maskiner för mellangrödor

ATL 30 oktober 2020 – Knäckvält Crimperroller från lyckegård

Jordbruksakutellt 15 juni 2020 – Skapa bra såbädd med Crimperroller

Affärsverken juni 2020 – Världsunik ogräsbekämpare

ATL 9 juni 2020 – Kvickrotsknäckaren Kvickfinn

Lantbruksnytt juni 2019 – Combcut på Borgeby Fältdagar

Sök på sidan

Sök