Om oss

Lyckegård är ett innovativt företag som verkar för att ge lantbrukare bättre möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk. Det innebär att vi står vid lantbrukarens sida och erbjuder såväl rådgivning som redskap för ett skonsammare nyttjande av jorden. Alltid med fokus på hållbarhet, effektivitet och lönsamhet.

Vårt syfte

Vi har bara en jord, och den behöver vi ta hand om. Detta har lantbrukare gjort i
årtusenden. Man har brukat och vårdat jorden, för att ge människor mat på borden.
Precis som samhället i övrigt har lantbruket utvecklats i en allt mer effektiv riktning,
för att mätta en växande befolkning.

Så långt allt gott. Men idag har vi ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Hållbarhet. Att vi ser till att den jord vi lämnar efter oss är frisk och levande, för att fortsatt kunna ge goda skördar och goda livsbetingelser. Lyckegårds syfte är att utveckla det hållbara lantbruket, för jordens bästa. Kort och gott, vi vill vara jordens bästa vän.

Forskning och fältförsök

Hur kan vi få ännu bättre resultat från hållbara växtodlingsmetoder? Detta är den stora frågan som vi på Lyckegård arbetar med dagligen. För att fördjupa vår kunskap på området samarbetar vi med forskningsgrupper och lantbruksuniversitet försök och kan på så vis hjälpa lantbrukare till moderna och hållbara odlingsmetoder enligt senaste rön.

Vad är hållbart jordbruk?

Konventionell och ekologisk odling har länge betraktats som två motpoler. På Lyckegård anser vi inte att lantbrukaren måste välja mellan ytterligheter. Vi tror istället på en gyllene medelväg där man drar nytta och lärdom av båda odlingstyperna. Resultatet är vad vi kallar ett hållbart jordbruk med reducerad användning av kemiska sprutmedel, genom att hålla marken bevuxen en stor del av året, sunda växtföljder och effektiva mekaniska metoder.

Sök på sidan