Växtföljder

Vårt mål är att ha produkter för hela växtföljden och att det oavsett odlingsinriktning ska gå att vända sig till oss för att få råd om man har ett specifikt problem eller är intresserad av att använda någon av våra maskiner i sitt odlingssystem.

Viktig variation

Att ha en varierad växtföljd är A och O. På så sätt gör man det så svårt som möjligt för både skadedjur, sjukdomar och ogräs att etablera sig i åkermarken eftersom de oftast är knutna till en viss gröda eller en viss typ av odling. Det kan i sin tur även bidra till att behovet av olika typer av bekämpning minskar, vilket är bra både för miljö och plånbok.
En väl genomtänkt och varierad växtföljd är även positivt eftersom vissa grödor, som en klövervall, binder in kväve som nästföljande gröda kan dra nytta av. Ett exempel på kvävekrävande gröda är höstvete och höstraps.

Men vad är en bra växtföljd? Naturligtvis beror det på vilka förutsättningar, som exempelvis jordart, och vilken odlingsinriktning som finns på gården samt vilken ekonomisk avsättning det finns för de olika grödorna. När det gäller antal grödor i växtföljden bör de vara minst fyra och gärna fler för att undvika uppförökning av växtföljdssjukdomar, men många grödor som exempelvis ärtor bör inte förekomma oftare än vart sjätte till sjunde år.

Vi är med dig genom hela växtföljden

växtföljd

Sök på sidan

Search