I vilka grödor kan du använda Combcut?

Combcut bearbetar inte jorden och orsakar därför inget läckage av näringsämnen, uttorkning eller påverkan på mikrolivet. Rekommendationen är att starta bekämpning med Combcut tidigt på säsongen och även köra senare i etablerad gröda och vall och mot herbicidresistenta ogräs.

Starta tidigt på säsongen

Att starta tidigt på odlingssäsongen är viktigt. Då är ogräsen som känsligast för avskärning och grödan är enklare att skära i. Bäst resultat av ogräsbekämpning med Combcut får du när skillnaden i tjocklek och stråstyrka är som störst mellan gröda och ogräs.

Använd Combcut när:

Kombinera med flera metoder för långtidseffekt:

Timing

Principen för Combcut baserar sig på den fysiska skillnaden mellan grödan och ogräset. Ju större den fysiska skillnaden är mellan grödan och ogräset desto lättare är det att hitta en bra inställning på maskinen och få ett bra resultat.
Det handlar om timing i tillväxtstadium och relationen mellan hur långt grödan och ogräset kommit i sin tillväxt. Det mest optimala brukar vara om det finns tillfälle att skära precis innan grödan sträcker sig eller innan beståndet sluter sig (t ex stråskjutningsfasen för spannmål). Då får det skurna, skadade ogräset svårt att klara konkurrensen från grödan som sträcker eller sluter sig.

Combcutbekämpning i ekologisk odling

I vilka grödor kan jag köra?

Här följer några exempel på grödor, där du med fördel använder Combcut.

Vete, Havre, Korn och Råg

Spannmål

Spannmål är finbladiga och generellt ogrenade gräs som det går utmärkt att kamma igenom för att bekämpa de flesta ogräs. Vetenskapliga bevis finns för bekämpning av tistel men det går utmärkt att även bekämpa skräppa, mållor, penningört, åkersenap, vallmo, blåklint och andra ogräs. Efter axgång går det bra att skära blommor och knoppar på det ogräs som står ovanför grödan för att förhindra fröspridning. Skärning ovanför grödan gäller generellt för alla grödor.

Att utföra bekämpning i vårsäd då ogräset ofta har ett större försprång är lite enklare än vid odling av höstsäd. Men rekommendationen är att starta tidigt på säsongen, men även att upprepa senare i etablerad gröda.

Vall

Gräs och baljväxter

Vid vallodling utför man första beskärningen mellan tio dagar och två veckor före första skörden. Timingen är som vanligt viktig. Har man en kraftig ogrästillväxt beskär man det lite tidigare innan första skörd för att vallen skall hinna skugga ogräset och därmed minska tillväxten. Efter skörd kör man med Combcut igen så fort ogräset börjat ta fart och sträcka på sig och är redo att effektivt bekämpas igen.

Vanliga ogräs i vall är skräppa, maskros och tistel. Skräppan är viktig att skära vid blomning så att fröna inte hinner mogna och stjälken blir för hård och svår att skära av. Ibland är det svårt att komma åt att skära skräppan innan den första skörden, i de fallen tar man den efter varje vallskörd och så fort blomstängeln sticker upp. Något att tänka på är att om vallen innehåller mycket klöver kan den bli svårkammad.

I betesmark kör man när ogräset kommit igång på vår och försommaren. Det är ofta liknande ogräs som i vall. Skräppa och maskros brukar vara ett problem men även nässlor och tistel. Det kan vara ett problem att betesmarken ofta är sämre mark som inte är klassad som jordbruksmark och därför kan innehållande större stenar och berg i dagen och har ett ojämnt underlag. I dessa förhållanden är det svårt att köra med redskap, så även med Combcut. Tänk på att det är viktigt att ogräset får konkurrens från betet ett tag efter skärning. Även här behöver både ogräset och grödan ha sträckt på sig innan skärning.

Trindsäd

Baljväxter

Då baljväxter är grenade, lämpar sig Combcut bäst till att skära det ogräs som sträckt sig ovanför grödan. Kamningseffekten uteblir men avskärningen fungerar för de flesta ogräs, som till exempel att skära skräppa och målla innan fröet kommit så långt i utvecklingen att det kan mogna på den avskurna växtdelen.

Det vanligaste ogräset bland baljväxter är målla som får extra skjuts senare då baljväxterna börjar binda kvävet i jorden.
Från Mälardalen och norrut i Sverige toppar man åkerbönor för att dessa ska hinna mogna. Det görs utmärkt med den nya modellen av Combcut. 

Sockerbetor

Senare på säsongen är det inte ovanligt att sockerbetor (även andra rotfrukter) vill sätta frö och sätter fröstockar som påverksa sockerhalten och tar energi från själva sockerbetans tillväxt, försvårar vid upptagning och kommande år blir ett besvärligt ogräs som inte går att bekämpa kemiskt

Dessa behöver skäras tidigt innan de blir för stora och tjocka för Combcut att kunna bekämpa. Ofta krävs att man skär dessa mer än en gång. De vassa rakbladen ger ett fint snitt och betan tar inte så stor skada som vid andra avslagningsmetoder som ger grövre snitt.

Rotfrukter

Gällande rotfrukter kan man generellt säga att ogräset skärs ovanför grödan med undantaget för rotfrukter med smalare blad där man kan sänka ner Combcut i grödan och skära ogräset närmare marken, som exempelvis morötter. Bland rotfrukter är svinmålla och andra näringsälskande ogräs vanligt förekommande på grund av att dessa grödor gödslas mycket.

Övriga grödor

Här följer några fler exempel på övriga grödor, där du med fördel använder Combcut.

Övriga grödor

Vallfröodling

Rajgräs och timotej är tunna och mjuka till en början. De liknar spannmål och går att kamma igenom. Senare i tillväxten brukar de bli “trassliga” och det är då svårare att köra nere i grödan med Combcut. Klöver är svårt att kamma igenom men går utmärkt att skära i topparna innan grödan sluter sig och bildar en tät matta. Det är även positivt för skörden att putsa en klövervall eftersom blomningen synkas.

Övriga grödor

Majs

Combcut kan användas i majs innan majsen blivit så tjock i stjälken att den skadas av Combcut. Beskärningen sker oftast när majsen är 15 – 20 cm hög beroende på sort. Det går att kamma och skära ogräs i majs så länge dessa liknar spannmål och bladen är tunna och mjuka. Därefter går det att skära ovanför.

Övriga grödor

Lin

Lin är en tunn konkurrenssvag gröda. Kunder i Frankrike har positiva upplevelser av användning av Combcut i lin. Kända tester är ännu inte genomförda i Sverige.

Övriga grödor

Konservärt

Tistelknoppar liknar ärtorna i storlek och vikt och är därför svåra att rensa bort. De behöver skäras i tid innan skörd så knopparna inte blandas med de tröskade ärtorna.

Övriga grödor

Frilandsgurka

Frilandsgurka är lågväxande och går inte att kamma igenom, men man kan med fördel skära ogräset som står ovanför. Samma sak gäller för pumpor.
Övriga grödor

Lök och vitlök

Lök är en konkurrenssvag gröda som bildar tunna mjuka blad i början av tillväxten, liknande spannmålens, och kan vid det skedet kammas igenom. Senare i tillväxten blir bladen tjockare men fortfarande mjuka. Man bör kunna köra en bit ned i grödan utan att den tar skada.

Boka demonstration

Vill du se någon av våra maskiner i verkligheten? Kontakta oss för att boka en kostnadsfri demonstration.

Sök på sidan

Search