Crimperroller

Crimperroller krossar gröngödslingsgrödan och bearbetar jordytan.

Knäck mellangrödan med Crimperroller

Crimperroller är en så kallad knäckvält som används vid brytning av mellangröda och gröndgödslingsvallar. Med hjälp av v-formade knivar på trumman klipps och krossas grödan och tillväxten avbryts. Det krossade växtlagret konkurrerar bra mot ogräs och förbättrar även jordens struktur och näringsinnehåll samt bevarar fukt i jordytan. Bearbetningen kan effektiviseras ytterligare genom att trumman fylls med vatten för extra tyngd.

Crimperroller i korthet

Konceptet
Crimperroller + Kvickfinn

Konceptet innebär bearbetning av fånggrödor och mekanisk ogräsbekämpning i ett drag inför sådd. Vi presenterar två alternativ att lägga in i din växtföljd. Tidpunkt och sätt är beroende på förekomst av främst rotogräs.

Alternativ 1

Bearbetning av fånggröda inför sådd av vår- eller höstgröda med Crimperroller och Kvickfinn i en överfart.

Kombinationen bryter fånggrödan och växtrester läggs på ytan. Sådd av huvudgröda kan sedan ske med skivbillsåmaskin med högt tryck på billarna. Växtresterna ger skydd mot vattenavgång och gör det svårare för ogräs att gro.

Alternativ 2

Försommarträda, gröngödsling och sådd av höstgröda

Vi högt ogrästryck kan en effektiv kort sommarträda hållas med 3–4 överfarter med Kvickfinn med 2–3 veckors mellanrum för att bekämpa ogräs. Insådd sker sedan med snabbväxande gröngödslingsgröda. Efter 2–3 månader kan Crimperroller tillsammans med direktsåmaskin etablera en höstgröda och fånggrödan bidrar med näring, bibehåller markfukt och skyddar mot ogräs.

Videos

Filmer

Se filmer med instruktioner, tester och demonstrationer av Crimperroller.

Broschyr

Ladda ner broschyr med produktfakta om Crimperroller.

Boka demonstration

Vill du se någon av våra maskiner i verkligheten? Kontakta oss för att boka en kostnadsfri demonstration.

Sök på sidan

Search