Vilka ogräs fungerar Combcut på?

Combcut är främst utvecklad för bekämpning av ogräs i grödor som spannmål och vall, men kan även användas för att skära bort ogräs som växer upp ovanför andra grödor. Det finns en mängd ogräs som Combcut kan bekämpa – du hittar mer information här!

Åkertistel
(Cirsium arvense)

Tistel

Det mest effektiva tillfället att bekämpa åkertistel är när den så kallade kompensationspunkten infaller det vill säga när roten slutar försörja växten med näring och växten ska börja ladda ner energi till roten. Då är roten oftast tömd och tisteln har svårt att klara en avskärning. Detta infaller enligt äldre rön när tisteln har 8-10 blad, men ny forskning tyder på att det är betydligt tidigare än så – redan vid 2-3 blad. Avskärning försenar tillväxt och utveckling samt minskar kraftigt fröproduktionen hos åkertisteln.

Combcut även kan med fördel användas för att skära av blom- och fröställningar för att motverka fröspridning, vilket ger 87-100% minskad mängd producerade blomknoppar. Avskärning minskar även mängden producerad biomassa (ovan- och underjordisk) av åkertistel över tid (68-89% minskad mängd ovanjordisk torrsubstans (växten) samt 66-79% minskad mängd rötter).

Gröda

Avskärning bör ske före grödans stråskjutning för att undvika skador på grödan och skördesänkning. Detta gäller främst när man har en aggressiv inställning på knivarna. För att få bästa effekt bör man vid avskärning ha en konkurrenskraftig gröda i god tillväxt. Detta förstärker effekten av avskärningen så att åkertistel hämmas och grödan gynnas ännu mer.

Tester under 2014 i Norge visar att Combcut är ett bra alternativ för att bekämpa tistel i spannmålsproduktion. Användning av Combcut mot åkertistel i havre ökade skörden med 39%.  

Bekämpning av tistel och molke

Exempel på utvärdering/tester

Åkersenap
(Sinapis arvensis)

Efter en körning reduceras åkersenapen med 70 – 80% och timing spelar stor roll för effekten. Användning av Combcut reducerar fröbildningen och minskar därmed problemet med åkersenapen på sikt. Viktigt att tänka på är att bekämpning bör utföras innan fröna är så långt gångna i sin utveckling att de mognar till fullgoda frön även efter skärning. Man kan även skära åkersenap på hösten i höstsådda grödor som tex. höstraps.

Skräppa
(Rumex spp.)

Skräppa förkommer främst i vall och betesmark där de kan bli ett stort problem. Rapporter förekommer om herbicidresistens. De producerar dessutom åtskilliga frön som kan överleva i jorden i flera decennier.

När det gäller bekämpning med Combcut så är det inte alltid att man kommer åt att skära skräppan innan första skörden. Då är rekommendationen att köra med Combcut efter varje vallskörd och så fort blomstängeln sticker upp. Väntar man längre hinner fröna mogna och stjälken bli hård och svår att skära. På samma sätt som med tisteln så gäller det att utmatta den genom upprepade avskärningar och på så sätt tömma roten samtidigt som man förhindrar fröspridning. Äldre skräppor har hunnit etablera större rötter och tar därför längre tid att utmatta. En bra konkurrerande gröda är en fördel.

Resultat från oberoende vetenskapliga tester visade på en reduktion på mellan 70 och 83 % av de blommande skräpporna i en 35 cm hög vall.

Exempel på utvärdering/tester

Maskros
(Taraxacum spp.)

Maskrosor kommer tidigt och främst i vall. Blomman är lätt att skära men den skjuter snabbt nya blommor efter avskärning. Direkt upprepning av behandlingen rekommenderas så att roten töms och växten utmattas.
Stor reduktion av blommor minskar fröbildning.

Molke
(Sonchus spp.)

Combcut fungerar utmärkt för att bekämpa molke, även kallad mjölktistel. Molke kommer sent på växtsäsongen efter axgång och står en bit nere i grödan och kan därför vara svår att komma åt utom i lågvuxna grödor som potatis där den oftast växer en bit ovanför grödan. Vid bekämpning av molke i potatis skär man ovanför grödan, då man inte kan kamma nere i potatisen.

Exempel på utvärdering/tester

Blåklint och baldersbrå

Blåklint och baldersbrå tillhör höstannuella ogräs det vill säga att de gror på hösten och blir ofta ett problem i till exempel höstvete. I höstgrödor är tidpunkten för behandling kortare och därmed blir också timingen allt viktigare. Att hålla koll på sina fält och utveklingsstadier för både gröda och ogräs är nyckeln till framgång. Oftast ges tillfälle för bekämpning strax innan grödans stråskjutningsfas då ogräset också är mjukt och lätt att skära.

Missar man detta tillfälle kan det finnas ytterligare en chans att skära blommor och förhindra fröspridning senare efter axgång. Skärningen sker då i topparna strax ovanför grödan men det är inte säkert att man kommer åt de blommor som finns längre ner. Speciellt gäller detta baldersbrå som vid detta tillfälle blivit segare och svårare att skära.

Fröstockar i sockerbetor

Fröstockar tar energi från själva sockerbetans tillväxt, försvårar vid upptagning och blir kommande år ett besvärligt ogräs som inte kan bekämpas kemiskt. Dessa behöver skäras innan de blir för stora och tjocka för Combcut att kunna bekämpa. Ofta krävs det att man skär dessa mer än en gång. De vassa rakbladen ger ett fint snitt och grödan tar inte så stor skada som vid andra avslagningsmetoder som ger grövre snitt.

Övriga ogräs

Här följer några exempel på övriga ogräs du kan bekämpa med Combcut.

Övriga ogräs

Flyghavre
(Avena fatura)

Med Combcut kan du skära flyghavre ovanför grödan med gott resultat, enligt våra egna och kunders tester.

Övriga ogräs

Renkavle
(Alopecurus myosuroides)

Redan vid första körningen har tester visat en reducering med 50%. Tester och utvärderingar har gjorts framför allt av representanter och kunder i England och Holland.

Övriga ogräs

Spillsäd

Combcut fungerar även på spillsäd som annars kan vara svårt att bekämpa även för konventionella lantbrukare.

Har du problem med något annat ogräs, kontakta oss för mer information om just ditt ogräs och vad Combcut klarar av.

Boka demonstration

Vill du se någon av våra maskiner i verkligheten? Kontakta oss för att boka en kostnadsfri demonstration.

Sök på sidan

Sök