Hur använder jag min Combcut?

Genom att sätta en kniv ihop med en metallstång med en öppning i den bakre änden skärs grova ogräs av men den slankare grödan slinker igenom oskadd.

Genom att sätta flera par av dessa på en stålbalk skapas maskinens ogräsrensande funktion. Du använder Combcut nere i grödan genom att kamma och skära ogräs samtidigt som grödan slinker igenom oskadd.

Hur fungerar Combcut?

För att Combcut ska fungera behöver det finnas en fysisk skillnad mellan det som ska skäras av, ogräset, och det som ska stå kvar, grödan. I filmen nedan visas det unika och patenterade konceptet som är Combcut.

Du kan kamma och skära ogräset i grödan när;

Combcuts princip är att skära, skada och kväva ogräset

En fysisk skillnad mellan grödan och ogräset är en förutsättning, dvs. ogräs som är stråstyvare än grödan, ogräs som har tjockare strå än grödan och ogräs som ar ett annorlunda växtsätt jämfört med grödan.

Om grödan är mycket tjock eller frodig, eller inte kan kammas (t ex sallad och potatis);
Skär ogräset i topparna direkt ovanför grödan
Upprepa körningen för att utmatta ogräset och släppa fram grödan

Är Combcut bara till för ekologisk odling?

Nej, Combcut används också i konventionell odling:

Vilka parametrar är det viktigt att ta hänsyn till?

Timing är den viktigaste parametern  att ta hänsyn till när man använder Combcut. Man ser inte fullt resultat förrän 1-2 veckor efter körning.

Tydligt långsiktigt resultat efter tester av SLU

Till vänster (A1) utan Combcut, till höger (A2) med Combcut.

Hastighet

  • Eftersom knivarna inte rör sig, fungerar CombCut som en lie.
  • Om du kör sakta, reduceras skäreffekten. Om man måste köra sakta, kan haspeln användas för att förbättra skäreffekten.
  • Rekommenderad hastighet är 8-15 km/tim.
  • Om möjligt, kör ännu fortare, högsta uppmätta hastighet är 22 km/h

Höjd

  • Rekommenderad höjd är 8-12 cm under grödans topp.
  • För att grödan lättare ska passera mellan knivarna och för att undvika skador på grödan är det bättre att kamma högre upp.
  • I mycket tät gröda, eller i gröda som inte kan kammas, skär ogräset precis ovanför grödan.
  • I många fall kan CombCut användas utan stödhjul, det gör det lättare att justera skärhöjden medan man kör.

Kamma igenom grödan, skär ogräset och använd under hela växtsäsongen.

Tiltning

Tiltningen, lutning framåt / bakåt, justeras med tryckstången i trepunktsinfästningen.

Om CombCut tiltas framåt, blir knivarna mer agressiva till en vinkel av ca 15 grader. Därefter minskar den. En ökning av tiltningen ökar också höjden på snittet.

Tiltning framåt är bäst om skuret ogräs har en tendens att samlas direkt bakom knivarna.

Rekommendationen är att använda en hydraulisk tryckstång som underlättar justering av tiltning och vid behov av finjustering av höjden.

Tiltning kan justeras med hydraulisk toppstång när man kör.

Hur ställer jag in knivarna på CombCut?

CombCuts knivar kan justeras på två sätt:

Tiltvinkel – Öppningen mellan knivarna (tiltning)

Knivvinkel – Vinkel i förhållande till färdriktning
Båda inställningarna kan avläsas på skalor på varje sektion. Grundinställning 5/50 (äldre modeller) 5/0 (fr 2019)

Inställning gentemot stjälktjocklek: Knivarnas tiltvinkel reglerar detta.
Storleken på öppningen mellan kniv och mothåll påverkar vilken stjälktjocklek som skärs. Vid mindre skärs tunnare stjälkar av – genom att öka öppningen släpps vegetation som har större stjälktjocklek igenom utan att bli skuret.

Inställning gentemot stråstyvhet: Knivarnas angreppsvinkel mot färdriktningen, knivvinkeln, reglerar detta. Ett högre värde på angreppsvinkeln ökar selektiviteten för stråstyvhet. Den stråstyvare vegetationen skärs av medan den mjukare viker undan med ett högre värde. Inställning 50-70 (äldre modell) 0-25 (fr 2019) blir alltså mer aggressivt mot stråstyv vegetation. Avståndet mellan mothåll och knivblad minskar något med ökad vinkel och påverkar därmed aggressiviteten gentemot stjälktjockleken något.
Vid låga värden under 50 (min 40) (äldre modell) 0 (fr 2019) lägger sig vegetationen direkt på knivbladet istället för på mothållet vilket minskar selektiviteten och ökar aggressiviteten.

Övrigt om inställningar av knivar

Kan man sätta maskinen både fram och bak på traktorn?

Ja, det går bra vilket som helst.

Vad krävs av min traktor för att den ska kunna använda CombCut?

Det behövs ingen stor traktor eftersom den inte kräver mycket energi för att köra. Dock behöver den kunna lyfta 900 kg för en maskin på 6 meters och 1200 kg för en 9 meters. Traktorn ska också ha två stycken dubbelverkande hydrauluttag för drift av borst/haspel (kräver 40 l/min för maxvarv) och ihopfällning vid transport. Det är även bra om man har radodlingshjul om man kör senare dvs efter att grödan blivit stråstyvare.

Boka demonstration

Vill du se någon av våra maskiner i verkligheten? Kontakta oss för att boka en kostnadsfri demonstration.

Sök på sidan

Search