Jordens bästa

Vi har bara en jord, och den behöver vi ta hand om. Detta har lantbrukare gjort i årtusenden. Man har brukat och vårdat jorden, för att ge människor mat på borden. Idag, när hållbarhet är viktigare än någonsin, verkar Lyckegård för hållbar växtodling. För lantbrukarens skull, och för planetens. Vi vill vara jordens bästa vän.

Vad är hållbart jordbruk?

Konventionell och ekologisk odling har länge betraktats som två motpoler. På Lyckegård anser vi inte att lantbrukaren måste välja mellan ytterligheter. Vi tror istället på en gyllene medelväg där man drar nytta och lärdom av båda odlingstyperna. Resultatet är vad vi kallar ett hållbart jordbruk med reducerad användning av kemiska sprutmedel, genom att hålla marken bevuxen en stor del av året, sunda växtföljder och effektiva mekaniska metoder.

Växtföljder

Vilken växtföljd och vilket markutnyttjande ger bäst resultat? Denna fråga sysselsätter många, forskare som lantbrukare, men mycket pekar på att en varierad växtföljd är nyckeln.

Jordhälsa

Definitionen av jordhälsa är jordens förmåga att leverera ekosystemtjänster utan negativ inverkan på miljön. Vad kan vi som lantbrukare göra för att bibehålla en så bra jordhälsa som möjligt?

Mekanisk ogräsbekämpning

Lyckegård har sitt ursprung i mekanisk ogräsbekämpning och det ligger oss naturligtvis extra varmt om hjärtat.

Forskning och fältförsök

Hur kan vi få ännu bättre resultat från hållbara växtodlingsmetoder? Detta är den stora frågan som vi på Lyckegård arbetar med dagligen. För att fördjupa vår kunskap på området samarbetar vi med forskningsgrupper och lantbruksuniversitet, och kan på så vis hjälpa lantbrukare till moderna och hållbara odlingsmetoder enligt senaste rön.

Sök på sidan

Sök