Cameleon

Ett flexibelt redskap för exakt resultat

Maskinen som anpassar sig efter lantbrukarens behov

”Som lantbrukare ska man kunna odla som man vill själv och inte som maskinen vill”, brukar Lars Askling säga, grundare av Gothia Redskap och uppfinnare av Cameleon. Därför tog han fram en maskin som just kan anpassas efter olika brukningssystem och även användas till flera olika saker; sådd, ogräsharvning, radhackning, harvning, gödningsmyllning samt olika kombinationskörningar, beroende på vad maskinen utrustas med.

Under 2021 förvärvade Lyckegård det innovativa familjeföretaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB och med det även Cameleon.

För ett effektivt jordbruk

Cameleon är konstruerat för att ge fler och flexiblare möjligheter till ett effektivt jordbruk, även utan bekämpningsmedel. Systemet är inte bara en såmaskin. Tack vare sin radföljningsteknik så arbetar maskinen mellan grödans rader efter dess uppkomst. Detta innebär att systemet ersätter flera maskintyper och även erbjuder helt nya fältarbeten som exempelvis radföljd gödningsmyllning. Som såmaskin placerar systemet grödraderna i exakta radavstånd, vilket i senare led ger en precisionshackning närmare grödraden än vad som annars är möjligt. Den sammanlagda effekten av systemet är sänkta maskinkostnader, maximerad precision och högre avkastning än vad traditionell teknik ger.

Marknadens mest utvecklade system för eko-odling

Mineraliseringen sker genom rätt placering av gödningsmedel såväl som genom den
kraftfulla radhackning som Cameleon utför jämfört med konkurrenter

Som såmaskin kombinerar Cameleon aggressiv nedskärningsförmåga med
lågt dragkraftsbehov. För en 8 m Cameleon, utrustad för sådd, gödning och
radhackning räcker det med en 160 hk traktor.
Det här är bara några av de fördelar som gör Cameleon till det mest utvecklade systemet för odling, helt utan, eller med reducerad användning av bekämpningsmedel.

 

Vi vet hur ofta förutsättningarna förändras –
Det är därför Cameleon är modulär! 

Moduluppbyggnaden gör att systemet till stora delar är uppgraderingsbart. Du kan på så vis sprida din investering och i de flesta fall följa med i teknikutvecklingen utan att behöva byta in din maskin.
Olika modulkombinationer ger synergieffekter och nya körningsmöjligheter i en och samma maskin. Exempelvis radföljd gödningsmyllning, radföljd insådd, radföljd skorpbrytning eller radföljd ogräsharvning.
 

Cameleon i korthet

Mer information

För dig som vill ha ytterligare information om Cameleon, så hittar du vår broschyr här.

För dig som vill se instruktionsfilmer om Cameleon, så hittar du dem här.

Video

Boka demonstration

Vill du se någon av våra maskiner i verkligheten? Kontakta oss för att boka en kostnadsfri demonstration.

Sök på sidan

Sök