Lyckegård Group förvärvar System Cameleon

Som ytterligare ett steg i att bli en helhetsleverantör av redskap inom hållbar odling förvärvar Lyckegård Group AB det svenska innovationsbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB med flaggskeppet System Cameleon.

Ekologiska sockerbetor ges ny möjlighet i söder

Utsikten för odling av ekologiska sockerbetor i södra Sverige öppnar upp sig ytterligare då möjligheten finns till kontrakt vid ett danskt sockerbruk i Nykøbing. I Jordbruksverkets skrift “Ekologisk odling av sockerbetor” får du många bra tips!

Lyckegårds distributör i Finland blir helägt dotterbolag

Lyckegård förvärvar 100 procent av aktierna i BT Agro Oy AB som från och med den 1 oktober blir helägt dotterbolag till Lyckegård Group AB. Namnet BT Agro behålls och samtliga anställda blir nyckelpersoner i den fortsatta verksamheten.

Kvickfinn bäst i klassen mot kvickrot

I Hushållningssällskapens Ekologiska försöksrapport 2019 som gavs ut i början på detta år visade KvickFinn god effekt mot kvickrot i försöket med intensiv sommarträda vid vallbrott, något som även uppmärksammades i senaste numret av Arvensis.

Ogräsbekämpning med CombCut ger mer tid till djuren

På östkusten strax söder om Kalmar ligger samhället Hagby och Voxtorpsgården, en ekologisk gård med glada grisar och en välbesökt gårdsbutik. Det är makarna Lundqvist man möter när man besöker gården.

Lyckegård förvärvar och utökar med Kvickfinn

Lyckegård Group AB fortsätter att stärka sin produktportfölj inom mekanisk ogräsbekämpning. Genom att förvärva Kvickfinn kompletteras portföljen med en kultivator för ekologisk produktion och tillsammans med Combcut stärks nu bolaget inför den fortsatta expansionen i Europa och Nordamerika.