Ny forskning: Selektiv ogrässkärning matchar MCPA

En oberoende forskning gjord av SLU visar att mekanisk selektiv skärning är lika effektiv som användning av kemiskt bekämpningsmedel (MCPA) av åkertistel.

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

De redovisade försöken har genomförts i vårvete i Sverige med likvärdiga resultat mellan selektiv skärning och MCPA. Forskarna från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet visar i försöken att selektiv skärning reducerar tistelns fröproduktion med tusen gånger, vilket är jämförbart med bekämpning med pesticider. Som det påvisats i tidigare försök gav även detta försök en utmattning av roten med 66-79%.

Efter två växtsäsonger konstaterar forskarna att pesticider dödar ett stort antal av tistelskotten medan upprepad beskärning även ger en gradvis utmattning av roten på tisteln. På sikt leder beskärning till en högre reducering av tistelskotten, jämfört med besprutning.

Combcut kan användas mot ett flertal ogräs i spannmål, vall och vissa grönsaker. ”Finns bara en fysisk skillnad mellan gröda och ogräs kan man i princip skära vad som helst”, säger Jonas Carlsson, uppfinnare och utvecklare av Combcut.

”I takt med att omställningen till ekologisk produktion ökar, märker vi av en större efterfrågan på mekanisk ogräsbekämpning från flera håll i världen. Vi ser även att intresset från konventionella lantbrukare ökar i takt med att resistensen mot bekämpningsmedel ökar”, säger Christian Bjärntoft, VD på Lyckegård Group AB. ”I ljuset av detta är det glädjande att vi samtidigt kan visa dessa positiva resultat utförda av SLU”.

Lyckegård tillverkar och säljer ogrässkäraren Combcut till främst ekologiskt lantbruk till huvudsakligen Europa och Nordamerika. Just nu ställer Lyckegård ut på världens största lantbruksmässa i Hannover Tyskland där man också har en Combcut med sig.

 

Källa: T Verwijst, V. Tavaziva & A. Lundkvist (2017) Effects of selective cutting and herbicide use in spring barley on seed production of Cirsium arvense.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2017.1318164

Sök på sidan

Sök