Garanti

Har du ett garantiärende? Kontakta i första hand den säljare som sålt din maskin för bästa hjälp.

Garanti - 12 månader

Från 1 april 2020 har vi 12 månaders fabriksgaranti på samtliga Lyckegårds egna maskiner – Combcut, Kvickfinn, Crimperroller och Cameleon. Garantin gäller inte rörliga delar och förslitningsdelar, undantaget om tillverknings- eller materialfel kan identifieras.

I enlighet med allmänna villkor kommer vi att acceptera att reparera maskinen under garantitiden om den visar brister och felaktigheter under normala arbetsvillkor och instruktioner. Vid anspråk på garantin behöver du meddela oss snarast, senast inom 14 dagar efter att bristen har upptäckts. Garantin gäller dock inte för normalt slitage och försämring. Vi ansvarar inte heller för fel som uppstår till följd av hantering av maskinen.

Garantin blir ogiltig om artikelägande eller besittning överförs från köparen eller om maskinen hyrs ut till tredje part.

Garantiärenden som rör Treffler, Köckerling samt Bionalan hänvisar vi till respektive tillverkare.

Sök på sidan

Sök