Cameleon

Ett flexibelt redskap för exakt resultat

Kvickfinn

Den mångsidiga kultivatorn för mekanisk ogräsbekämpning,
främst utvecklad för ekologiskt lantbruk

Crimperroller

CrimperRoller krossar gröngödslingsgrödan och bearbetar jordytan.

Combcut

Selektiv avskärning av ogräs i växande gröda.

Bionalan

Effektiv ogräsbekämpning ovanför grödan.

Nya forskningsrön om rotogräsbekämpning

Timing är avgörande för mekanisk ogräsbekämpning, men ny forskning visar att vi i de allra flesta fall är ute för sent för att få en utarmande effekt på besvärliga rotogräs som tistel och åkermolke.