Samarbetspartners

Lyckegård Group är stolta medlemmar i SLU Partnerskap Alnarp, en samverkansorganisation med syfte att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

SLU Partnerskap Alnarp

Idag har Partnerskapet ungefär 90 medlemmar totalt och Lyckegård ingår i ämnesgrupp växtodling. Genom partnerskapet bidrar olika typer av organisationer till forskningsprojekt, skapar mötesplatser för kunskapsutbyte samt bidrar till kunskapskommunikation genom seminarier, föreläsningar och utskick.

SLU Partnerskap Alnarp

Lyckegård är stolta företagsmedlemmar i SFO

Sök på sidan

Sök