Styrelsen

Anders Holm – styrelseordförande sedan 2020
Anders Holm, född 1963, är VD i Aqilles Invest AB och verksam som investerare och entreprenör i ett flertal mindre bolag. Anders har varit engagerad i ett stort antal tillväxtresor i små och medelstora bolag under sin yrkeskarriär.

Andra pågående uppdrag
Imvilabs AB, styrelseledamot
Qeep Sverige Aktiebolag, Styrelseordförande
Neqtar Advisory, Styrelseordförande

Innehav i Lyckegård:
Holm äger cirka 81% procent av röster och kapital i Aqilles Invest Ventures AB som totalt äger 1 480 302 aktier i Lyckegård. Han äger även privat 513 000 aktier i Lyckegård.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Hans Bergengren – styrelseledamot sedan 2013
Hans Bergengren, född 1956, är lantmästare och före detta lantbrukare på Hjularöds Gods och äger ett antal fastigheter och industribolag.

Andra pågående uppdrag
Futuritas Kommanditbolag, Komplementär
Aktiebolaget Hörby Bruk, Styrelseordförande
MCT Brattberg Aktiebolag, Styrelseordförande
Aktiebolaget Futuritas, Styrelseordförande
Stocka Intressenter AB, Styrelseledamot
Falkvarv AB, Styrelseordförande
Lightning Nordic AB, Styrelseledamot
Uddcomb International AB, Styrelseledamot

Innehav i Lyckegård:
Bergengren äger 4 531 485 aktier i Lyckegård.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Anita Sindberg – styrelseledamot sedan 2020
Anita Sindberg, M.Sc. LTH, född 1968 har ca 20 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom management, change management, affärsutveckling och hållbarhet. Sindberg har internationell erfarenhet och har haft ledande befattningar inom food tech, agritech, kemisk industri etc. Hon har mångårig erfarenhet från styrelsearbete och att coacha chefer och ledare.

Andra pågående uppdrag
The cute little farm, Innehavare
BPC Instruments AB, Styrelseledamot

Innehav i Lyckegård: 
Sindberg äger 38 327 stycken aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Ulf Annvik – styrelseledamot sedan 2019
Ulf Annvik, född 1965 är VD för Entreprenörinvest Sverige AB, ett investmentbolag i Växjö som är delägare i 25 bolag i Sverige. Ulf har varit VD för fem olika företag i olika branscher under de senaste 24 åren och har lång erfarenhet av affärsutveckling.

Andra pågående uppdrag
Ryds Båtar AB. Styrelseordförande
Doxa Plast i Värnamo AB. Styrelseledamot
Stig & John Claesson Fastigheter i Värnamo AB. Styrelseledamot
Dikeshäxan AB. Styrelseledamot
Work System Sweden AB. Styrelseledamot
Elbe AB. Styrelseledamot
Awal Concept AB. Styreleledamot
SEMS AB. Styrelseledamot
Loba Fastigheter AB. Styrelseledamot
Cind AB. Styrelseledamot
Entreprenörinvest Sverige AB. Extern VD
Nelson Seed Development AB. Styrelseledamot
Skolon AB. Styrelseledamot

Innehav i Lyckegård:
Annvik är VD för Entreprenörinvest Sverige AB, som äger 4 290 331 aktier i Lyckegård. Annvik har inget eget direkt eller indirekt ägande i Bolaget. 

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Fredrik Lundén – styrelseledamot sedan 2021
Fredrik Lundén, född 1963 är egen företagare med inriktning på styrelsearbete och rekryteringar inom den gröna sektorn. Lundén har verkat över 20 år i internationella sälj och marknadsdirektörs roller inom Väderstad och Monsanto. Lundén äger och driver även ett eget lantbruk.

Andra pågående uppdrag
Volati Agri Holding AB, Styrelseledamot
Åhmans Holding i Linköping AB, Styrelseledamot
Linköpings Stadshus AB, Styrelseledamot
Linköping Science Park AB, Styrelseledamot
Vårdsbergs Earth Energy AB, Styrelseordförande
Big B AB, Styrelseordförande
C Lundén AB, Styrelsesuppleant
CoL AB, styrelseledamot
Fredrik Lundén, Innehavare (enskild firma, gården)
Bjärby Fiber ekonomisk förening, Revisor

Innehav i Lyckegård:
Lundén äger 98 367 stycken aktier i Lyckegård.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Lars Askling – styrelseledamot sedan 2021
Lars Askling, född 1962, är grundare av Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag, Lars har drivit ekogård sedan 90-talet och är ägare av LJK Fastigheter AB.

Andra pågående uppdrag
Gothia Redskap, Innehavare (enskild firma ”vilande”)
Gothia Eko-Växt, Innehavare (enskild firma ”vilande”)
Lars Askling, Innehavare (enskild firma, gården)
LJK Fastigheter AB, Styrelseledamot
A-Electronix Integrator AB, Styrelseordförande

Innehav i Lyckegård:
Lars Askling äger 3 272 515 aktier i Lyckegård genom sitt helägda bolag LJK Fastigheter AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Dan Åsberg– styrelseledamot sedan 2023
Dan Åsberg född 1961. Dan har varit verksam i KSAB Golf Equipment AB sedan 1998 bland annat som VD och styrelseordförande

Andra pågående uppdrag
Åsberg & Magnusson Fastighets AB, VD och Styrelseordförande
In Hoc Signo AB, Styrelseledamot
Svensk Padelservice AB, Styrelseordförande
First Rodeo AB, Styrelseledamot

Innehav i Lyckegård:
Dan Åsberg äger 2 288 636 aktier i Lyckegård genom sitt helägda bolag In Hoc Signo AB samt 29 547 aktier privat i Lyckegård.

Beroende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Peter Johansson – styrelseledamot sedan 2023
Peter Johansson, född 1967, sålde under 2022 Östorps Bevattning till Lyckegård Group och har mångårig erfarenhet av bevattningsbranschen.

Andra pågående uppdrag
PGJ Invest AB, Styrelseledamot
Östorps Gård (Enskild firma)

Innehav i Lyckegård:
Johansson äger 1 385 041 aktier i Lyckegård via sitt bolag PGJ Invest AB.

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan