Styrelsen

Anders Holm – styrelseordförande sedan 2020
Anders Holm, född 1963, är VD i Aqilles Invest AB och verksam som investerare/entreprenör. Han är aktiv som styrelsemedlem i ett antal små och medelstora bolag, bland annat som  styrelseordförande i Tyringe Konsult AB, Kullander i Sverige AB, Securifid AB och Qeep Sverige AB.

Andra pågående uppdrag
BT Agro OY AB, Styrelseledamot
Tyringe Konsult Aktiebolag, Styrelseledamot
Lyckegård Production AB, Styrelsesuppleant
Kullander i Sverige AB, Styrelseordförande
Qoffice AB Styrelseledamot, VD
Q Ventures AB, Styrelseordförande, VD
Qeep Consulting AB, Styrelseordförande
Qeep Sverige Aktiebolag, Styrelseordförande
Q Asset Management AB, Styrelseordförande
Aqilles Invest AB, Styrelseordförande, VD
MoveByBike Europe AB (publ), Styrelseledamot
Starke ECB AB, Styrelseledamot
QV Intressenter AB, Styrelseledamot
Aqilles Invest Ventures AB, Styrelseordförande, VD
Wimoba AB, Styrelseledamot
Securifid AB, Styrelseordförande

Innehav i Lyckegård: Holm äger cirka 48 procent av röster och kapital i Aqilles Invest Ventures AB som äger totalt 116 000 aktier (cirka 1,15 procent) i Lyckegård. Han har även tecknat 200 000 aktier i nyemissionen som ägs privat.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Hans Bergengren – styrelseledamot sedan 2013
Hans Bergengren, född 1956, är lantmästare och före detta lantbrukare på Hjularöds Gods och äger ett antal fastigheter och industribolag.

Andra pågående uppdrag
Futuritas Kommanditbolag, Komplementär
Aktiebolaget Hörby Bruk, Styrelseordförande
MCT Brattberg Aktiebolag, Styrelseordförande
Aktiebolaget Futuritas, Styrelseordförande
Stocka Intressenter AB, Styrelseledamot
Falkvarv AB, Styrelseordförande
Lightning Nordic AB, Styrelseledamot
Uddcomb International AB, Styrelseledamot

Innehav i Lyckegård: Bergengren äger sedan tidigare1 795 000 aktier (cirka 17,83 procent) i Lyckegård och ökade sitt innehav med 154 585 stycken aktier i nyemissionen.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men beroende till bolagets större aktieägare.

Anita Sindberg – styrelseledamot sedan 2020
Anita Sindberg, M.Sc. LTH, född 1968 har ca 20 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom management, change management, affärsutveckling och hållbarhet. Sindberg har internationell erfarenhet och har haft ledande befattningar inom food tech, agritech, kemisk industri etc. Hon har mångårig erfarenhet från styrelsearbete och att coacha chefer och ledare.

Andra pågående uppdrag
The cute little farm, Innehavare
BPC Instruments AB, Styrelseledamot
Avsalt AB, Styrelseledamot

Innehav i Lyckegård: Sindberg äger 38 327 stycken aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Ulf Annvik – styrelseledamot sedan 2019
Ulf Annvik, född 1965 är VD för Entreprenörinvest Sverige AB, ett investmentbolag i Växjö som är delägare i 18 bolag i Sverige. Ulf har varit VD för fem olika företag i olika branscher under de senaste 23 åren och har lång erfarenhet av affärsutveckling.

Andra pågående uppdrag
Doxa Plast i Värnamo AB. Styrelseledamot
FB Kärda AB. Styrelseledamot
Dikeshäxan AB. Styrelseledamot
Work System Sweden AB. Styrelseledamot
Solutions for tomorrow AB. Styrelseledamot
Ryds Båtar AB. Styrelseledamot
Entreprenörinvest Sverige AB. Extern VD
Nelson Seed Development AB. Styrelseledamot
Skolon AB, Styrelseledamot
paper to be aktiebolag, Styrelseledamot
Stig & John Claesson Fastigheter i Värnamo AB, Styrelseledamot

Innehav i Lyckegård: Annvik är VD för Entreprenörinvest Sverige AB, som äger 1 801 172 aktier i Lyckegård.
Annvik har inget eget direkt eller indirekt ägande i Bolaget. 

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men beroende till bolagets större aktieägare.

Fredrik Lundén – styrelseledamot sedan 2021
Fredrik Lundén, född 1963 är egen företagare med inriktning på styrelsearbete och rekryteringar inom den gröna sektorn. Lundén har verkat över 20 år i internationella sälj och marknadsdirektörs roller inom Väderstad och Monsanto. Lundén äger och driver även ett eget lantbruk.

Andra pågående uppdrag
Bjärby Fiber ekonomisk förening, Revisor
Linköping Science Park AB, Styrelseledamot
Tornum AB, Styrelseledamot
Vårdsbergs Earth Energy AB, Styrelseordförande
Åhmans Holding i Linköping AB, Styrelseledamot
Linköpings Stadshus AB, Styrelseledamot
C Lundén AB, Styrelsesuppleant
Fredrik Lundén, Innehavare (enskild firma, gården)

Innehav i Lyckegård: Lundén äger 38 357 stycken aktier i Lyckegård.

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Lars Askling – styrelseledamot sedan 2021
Lars Askling, född 1962, är grundare av Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag, Lars har drivit ekogård sedan 90-talet och är ägare av LJK Fastighet AB som är Bolagets största ägare, Lars är anställd som Product Development Manager i Bolaget.

Andra pågående uppdrag
Gothia Redskap, Innehavare (enskild firma ”vilande”)
Gothia Eko-Växt, Innehavare (enskild firma ”vilande”)
Lars Askling, Innehavare (enskild firma, gården)
Ekogården i Östergötland AB, Styrelseordförande (driftbolag för gården)
LJK Fastigheter AB, Styrelseledamot
A-Electronix Integrator AB, Styrelseordförande

Innehav i Lyckegård: Lars Askling äger 2 014 000 aktier (cirka 20,00 procent) i Lyckegård genom sitt helägda bolag LJK Fastigheter AB.

Beroende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan