Ledning

Samtliga ledande befattningshavare

Christian Bjärntoft – VD sedan 2019
Christian Bjärntoft, född 1984, är extern VD i Bolaget och styrelseledamot i Lyckegård Production AB (tidigare Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag) samt BT Agro Oy AB Christian har en ekonomie mastersexamen från Lunds universitet och har tidigare haft olika roller inom försäljning, marknad och affärsutveckling i bolag som Nilfisk och AkzoNobel.

Andra pågående uppdrag
Lyckegård Production AB Styrelseledamot
Bjarncap AB Styrelseledamot

Innehav i Lyckegård: Bjärntoft äger 31 000 aktier i Bolaget direkt samt 28 889 aktier procent genom Bjarncap AB (Christian Bjärntoft äger 50 procent i Bjarncap AB).

Daniel Nilsson – CFO sedan 2020
Daniel Nilsson, född 1977, är Bolags CFO sedan 2020. Daniel har en Ekonomie magisterexamen från Lunds universitet och har jobbat på bland annat Sandvik AB som ekonomiansvarig för ett av dotterbolagen samt som konsult via sitt helägda bolag LDN Företagskonsult AB.

Andra pågående uppdrag
DNKONSULT Innehavare
LDN Företagskonsult AB Styrelseledamot

Innehav i Lyckegård: Nilsson äger 96 635 aktier i Bolaget genom sitt helägda bolag LDN Företagskonsult AB.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan