Ledning

Samtliga ledande befattningshavare

Christian Bjärntoft – VD sedan 2019
Christian Bjärntoft, född 1984, är extern VD i Bolaget och styrelseledamot i Lyckegård Production AB (tidigare Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag) samt BT Agro Oy AB Christian har en ekonomie mastersexamen från Lunds universitet och har tidigare haft olika roller inom försäljning, marknad och affärsutveckling i bolag som Nilfisk och AkzoNobel.

Andra pågående uppdrag
Lyckegård Production AB Styrelseledamot
Bjarncap AB Styrelseledamot

Christian Bjärntoft äger aktier och optioner privat och via bolag; 67 118 aktier samt totalt 1 258 598 teckningsoptioner.

Daniel Nilsson – CFO sedan 2020
Daniel Nilsson, född 1977, är Bolags CFO sedan 2020. Daniel har en Ekonomie magisterexamen från Lunds universitet och har jobbat på bland annat Sandvik AB som ekonomiansvarig för ett av dotterbolagen samt som konsult via sitt helägda bolag LDN Företagskonsult AB.

Andra pågående uppdrag
DNKONSULT Innehavare
LDN Företagskonsult AB Styrelseledamot

Daniel Nilsson äger aktier och optioner privat och via bolag; 96 635 aktier samt totalt 111 889 teckningsoptioner.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan