Ledning

Samtliga ledande befattningshavare

Christian Bjärntoft – VD sedan 2019
Christian Bjärntoft, född 1984, är extern VD i Bolaget och styrelseledamot i Lyckegård Production AB (tidigare Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag) samt BT Agro Oy AB Christian har en ekonomie mastersexamen från Lunds universitet och har tidigare haft olika roller inom försäljning, marknad och affärsutveckling i bolag som Nilfisk och AkzoNobel.

Andra pågående uppdrag
Lyckegård Production AB, Styrelseledamot
Lyckegård Finland OY AB, Styrelseledamot
Östorps Bevattning AB, Styrelseledamot
KSAB Golf Equipment AB, Styrelseledamot
Sydsvensk Bevattning i Eslöv AB, Styrelseledamot
Bjarncap AB, Styrelseledamot

Christian Bjärntoft äger aktier och optioner privat och via bolag; 342 575 aktier samt totalt 792 737 teckningsoptioner.

Daniel Nilsson – CFO sedan 2020
Daniel Nilsson, född 1977, är Bolags CFO sedan 2020. Daniel har en Ekonomie magisterexamen från Lunds universitet och har jobbat på en rad olika positioner inom Sandvik AB samt som konsult via sitt helägda bolag LDN Företagskonsult AB.

Andra pågående uppdrag
LDN Företagskonsult AB Styrelseledamot

Daniel Nilsson äger aktier och optioner privat och via bolag; 378 726 aktier samt totalt 126 865 teckningsoptioner.

Kent Stenberg – Affärsområdeschef Water sedan maj 2023
VD i bolagen KSAB Golf Equipment och Sydsvensk Bevattning sedan 2021. Tidigare 20 år i OKQ8 koncernen som bland annat VD i OKQ8 Bank AB, VD i OKQ8 Shared Service samt CFO och Försäljningschef i OKQ8 AB. Kent kommer senast från Menigo Foodservice där han hade roller som Försäljningschef och CFO.

Andra pågående uppdrag
Ägare och VD i Stenberg & Stenberg AB
Styrelseledamot i Frösåker Livs AB

Kent Stenberg äger 2 336 636 aktier i Lyckegård Group genom Stenberg & Stenberg AB.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan