Cameleon – både radhacka och fullt utrustad multimaskin

Vårt senaste tillskott i Lyckegårds maskinfamilj är Gothia Redskap och det modulära redskapssystemet System Cameleon. I den sista delen av berättelsen om Lyckegård passar vi på att presentera dem lite närmre.

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Hur vi behandlar dina personuppgifter?

Resan mot det som idag är System Cameleon

Gothia redskap & Ekoväxt Ab grundades 1988 av Lars Askling och den första produkten som utvecklades var en hjulmonteringsvagn. År 2002 började resan mot det som idag är System Cameleon och syftet var då som nu att reducera användningen av bekämpningsmedel i växtodlingen. Det började med en radhacka men med hjälp av ett LEGO-liknande system utvecklades maskinen till att kunna byta skepnad och användas till en mängd åtgärder; sådd, radföljd gödningsmyllning och ogräshantering samt kombinationskörningar.

Med moduluppbyggnad kan maskinen anpassas efter den enskilde lantbrukarens behov och ger även möjlighet att sprida investeringen över tid.

Lång säsong för Cameleon

Den finns två anledningar till att systemet utvecklades från enbart en hacka till ett helt system. Den första anledningen sätter ekonomin i fokus i form av väldigt låga kostnader per hektar för kunden. En Cameleon kostar ungefär lika mycket som en vanlig såmaskin men ger ett ungefär fyra gånger större arealunderlag. Det beror på att en såmaskin endast används vid sådd och står därefter overksam i maskinhallen medan Cameleon fortsätter med olika körningar under hela säsongen. Hög användning per år samt spridd användning under säsongen ge även bra läglighetseffekter.

Samma maskin ger exakt resultat

Den andra anledningen är en större ogräseffekt som vi får eftersom Cameleon har utformats med maximal sidprecision. Då billarna är stumma i sidled både vid sådd och hackning ger det kontroll på var grödans rader är placerade. Eftersom en och samma maskin används till flera åtgärder uppstår en exakthet som inte går att få om man ogräsbekämpar med exempelvis en vanlig radhacka.
”Det gör att radhackningen blir väldigt exakt och vi kan komma närmre raden än vad som är möjligt med en vanlig radhacka som istället skulle påverka grödan negativt vid en närgången hackning. Det är något som förenklar och dessutom maximerar hackytan”, menar Lars Askling.

Många plus och bara ett minus

Lars menar att i de försök som gjorts med radhackning i breda radavstånd lyfts det fram som något som påverkar skörden negativt, men att man där bara tittat på just den negativa effekten av det ökade radavståndet och i övrigt sprutat och gödslat på konventionellt vis.
”Totaleffekten med vårt odlingssystem i en ekologisk produktion medför en ökad skörd eftersom en minskad mängd ogräs ger mer plats samt näring till grödan. Det är i sig ett större plus än vad radavståndet ger som minus”, menar han. Bredare radavstånd ger också andra möjligheter såsom en djupare och bättre placering av gödning i höstsådda grödor, bättre insådd och möjlighet till senare insådd.
”Gott om plus men endast ett minus”, konstaterar Lars

God konkurrensförmåga i raden

Till skillnad från några av Lyckegårds andra maskiner inom mekanisk ogräsbekämpning hamnar Cameleon även i början av kedjan och är tänkt att skapa ett odlingssystem som i grunden ska förebygga ogräsproblemen. Cameleon är också är väldigt effektiv i senare led i ogräsbekämpningen, något som är väldigt effektivt i ekologisk odling.
”Tanken är att så rätt, gödsla rätt och sedan kunna bekämpa ogräset mellan raderna”, säger Lars Askling. I ett system med radhackning används breda radavstånd, 25 cm vid radsådd, vilket ibland påstås leda till ett högre ogrästryck då grödan inte sluter sig lika tidigt.

”Grejen med breda radavstånd är att antalet rader halveras men utsädesmängden är densamma. Det gör att konkurrensförmåga mot ogräs i raden blir väldigt bra och det är enkelt att med hög precision rensa bort ogräset mellan raderna”, avslutar Lars.

Sådd, radföljd ogräsharvning, radmyllning av gödning och radföljd radhackning kan utföras med Cameleons olika moduler liksom en mängd kombinationskörningar som gödningsmyllning och ogräsharvning eller insådd och radhackning.Kontakta Simon för mer information
simon@lyckegard.com
0723873330

Sök på sidan