Vi är med dig genom hela växtföljden!

Vårt produktsortiment täcker in åtgärder från sådd till stubbearbetning.

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Hur vi behandlar dina personuppgifter?

Helhetsleverantör av maskiner och redskap

Vårt mål är att vara en helhetsleverantör av maskiner och redskap för hållbar odling med åtgärder för god jordhälsa, minimerad jordbearbetning, ökad andel marktäckning samt reducerad användning av kemiska preparat. Vi tycker att vi har kommit en bit på väg, men vi fortsätter ständigt att utvecklas genom att komplettera vår portfölj med nya spännande tillskott samtidigt som vi själva lär oss mer och mer på vägen.

Med sex olika produkter i portföljen, från sådd till mekanisk ogräsbekämpning och grund bearbetning, har vi nu maskiner som täcker stora delar av olika typer av växtföljder!

Innan sådd

Med Crimperroller och Kvickfinn finns möjligheter innan sådd, både på vår och höst att både bryta mellangröda och att få bukt med ogräsproblem.

Bekämpning av rotogräs

Kvickfinn är den ultimata kultivatorn för bekämpning av rotogräs som exempelvis tistel och kvickrot. Den lyfter upp rötter och kastar upp hela ogräsplantan efter sig vilket gör att plantan till slut torkar och dör. Det organiska material som läggs ovanpå jordytan skapar även en skyddande barriär mot nytt ogräs, erosion och avdunstning. En intensiv träda innan sådd eller stubbearbetning med Kvickfinn gör susen på ogräset. Vår Kvickfinn-expert rekommenderar tre överfarter med Kvickfinn under en period på sex veckor för att ge ogräsen en ordentlig omgång! Ett tidigt vårspannmål eller en gröngödslingsgröda förbättrar effekten ytterligare.

Bryt vall och mellangröda

Detta gäller även vid vallbrott och brytning av mellangröda i kombination med Crimperroller. Den knivförsedda trumman krossar växtmassan framför maskinen så att tillväxten stoppas. Sedan lyfter Kvickfinn upp hela plantan så att grödan avdödas. Crimperroller kan även användas som ensamt redskap för att stoppa tillväxten hos en mellangröda. Därefter kan en kultivator användas för att få bruk på jorden alternativt kan direktsådd tillämpas i växttäcket med direktsåmaskin. Även här fungerar växttäcket som skydd mot ogräs mellan raderna samt mot avdunstning. Med en mellangröda får vi även en ökning av det organiska materialet i marken och en positiv effekt på markhälsan.

Effektiv grund stubbearbetning och såbäddsberedning utförs bäst med Köckerling Allrounder. En Allrounder finns nu tillgängligt för demonstration i Sverige.

Kontakta oss gärna för mer information!

Sådd med hög precision

Nyheten för i år hos Lyckegård är System Cameleon, en otroligt flexibel och högteknologisk maskin som kan användas i många olika fältarbeten. Den har, som ni kanske anar, fått sitt namn efter kameleonten som skiftar färg efter sin omgivning.

Cameleon är en utmärkt såmaskin för både rad och bandsådd och som oftast inte heller kräver att man investerar i en större traktor. Trots aggressiv nedskärningsförmåga samt 8 m arbetsbredd behövs sällan mer än 160 hk på traktorn.
Djupinställningen sköts centralt för alla billar på en gång samtidigt som ställen ser till att varje enskild bill har individuell markföljning. Såbillarna har hög precision och är helt stela sidled vilket underlättar vid radhackning eftersom radavståndet blir väldigt exakt. På så sätt kan hackning göras närmre raden med hög exakthet tack vare kamerastyrt radföljningssystem.

Ogräshantering och gödningsmyllning för optimal tillväxt

För att optimera gödningseffekten för pelleterad ekogödsel eller konventionell NPK har Cameleon ett system för radföljd gödningsmyllning. För att öka nedbrytningen hos svårlösliga gödselmedel skärs gödningen ner i fuktig jord på våren innan sådd eller mellan raderna på en höstsådd gröda med hjälp av kamerastyrd radföljning-

Cameleons kraftiga radhackning luckrar även jorden vilket inte bara bidrar till kontroll av ogräs utan också ökar mineraliseringen i jorden, vilken frigör växtnäringsämnen till den växande grödan.
Även ogräsharvning kan utföras, innan uppkomst, eller mellan raderna i ett tidigt stadium.

Bekämpa ogräs i klöverfrövallar!

Med en Bionalan kan du putsa klöverfrövallen och få en bra ogräseffekt, samtidigt som blomningen synkas vilket kan ge en bättre pollinering och även resultera i en ökad fröskörd. I länken kan ni läsa om försök från projektet ”Etablering och ogräsreglering i ekologiska odlingar av vitklöver, rödklöver och gräsfrö” där man testat avslagning av klöverfrövallar i Skåne och Östergötland.

https://www.svenskraps.se/kunskap/pdf/01814.pdf

Lyckegård söker demogårdar!

Nu söker vi samarbete med teknikintresserade lantbrukare för att testa våra produkter! Är du en av dem?

Kontakta Simon Svensson 0723 87 33 30 för mer information!

Sök på sidan