Kvickfinn bäst i klassen mot kvickrot

I Hushållningssällskapens Ekologiska försöksrapport 2019 som gavs ut i början på detta år visade KvickFinn god effekt mot kvickrot i försöket med intensiv sommarträda vid vallbrott, något som även uppmärksammades i senaste numret av Arvensis.