LyckeGård förvärvar och utökar med Kvick-Finn

LyckeGård Group AB fortsätter att stärka sin produktportfölj inom mekanisk ogräsbekämpning. Genom att förvärva Kvick-Finn kompletteras portföljen med en kultivator för ekologisk produktion och tillsammans med CombCut stärks nu bolaget inför den fortsatta expansionen i Europa och Nordamerika.

Nyhet till Combcut!

Nu kan du lyfta din Combcut 60 cm högre än vad traktorn klarar av.
Vår nya förhöjningsadapter med nivåreglering underlättar vid körning i ojämnt och kuperat underlag samt vid ojämn uppkomst.