Lyckegårds distributör i Finland blir helägt dotterbolag

Lyckegård förvärvar 100 procent av aktierna i BT Agro Oy AB som från och med den 1 oktober blir helägt dotterbolag till Lyckegård Group AB. Namnet BT Agro behålls och samtliga anställda blir nyckelpersoner i den fortsatta verksamheten.

LyckeGård förstärker i Skandinavien

Mycket händer under 2019 hos LyckeGård Group AB. Företaget jubilerar som 10-åring, ny VD har tillträtt, sälj- och marknadskoordinator har anställts, namnbyte har genomförts och etablering i USA är på gång. Och med nytt stort fokus på utveckling av ogrässkäraren CombCut har en mindre omorganisering skett och lett till att teamet nu förstärks med en ny försäljningschef för Sverige och Skandinavien.

Ny strategi gav nytt namn

LyckeGård Group AB hette tidigare Just Common Sense Europe AB, men har nu i samband med en strategisk förändring valt att byta namn. LyckeGård säljer den unika ogrässkäraren CombCut till främst ekologiska lantbruk i Sverige, övriga Europa och Nordamerika.