Lyckegård Group förvärvar System Cameleon

Som ytterligare ett steg i att bli en helhetsleverantör av redskap inom hållbar odling förvärvar Lyckegård Group AB det svenska innovationsbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB med flaggskeppet System Cameleon.

Kvickfinn bäst i klassen mot kvickrot

I Hushållningssällskapens Ekologiska försöksrapport 2019 som gavs ut i början på detta år visade KvickFinn god effekt mot kvickrot i försöket med intensiv sommarträda vid vallbrott, något som även uppmärksammades i senaste numret av Arvensis.