Ny strategi gav nytt namn

LyckeGård Group AB hette tidigare Just Common Sense Europe AB, men har nu i samband med en strategisk förändring valt att byta namn. LyckeGård säljer den unika ogrässkäraren CombCut till främst ekologiska lantbruk i Sverige, övriga Europa och Nordamerika.

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Hur vi behandlar dina personuppgifter?

Företaget JustCommonSense AB bildades för 10 år sedan av innovatören och den ekologiska lantbrukaren Jonas Carlsson från Lösen i Lyckeby strax utanför Karlskrona. Idén till ogrässkäraren CombCut kom till när Jonas fick stora problem med tistlar i sina grödor. Att använda kemisk ogräsbekämpning var inget alternativ, så där och då föddes idén till en maskin som skulle klara bekämpa tistlar och annat ogräs på mekaniskt vis. Efter många sömnlösa nätter och åtskilliga timmar i verkstaden såldes den första maskinen till en ekologisk lantbrukare i Skåne år 2009.

Ny strategi

Nu drygt tio år senare finns CombCut i ett 15-tal länder och marknaden växer i takt med att omställningen till ekologisk produktion ökar och därmed också efterfrågan på metoder för mekanisk ogräsbekämpning. Vi ser också ett ökande intresse från konventionella lantbrukare som vill reducera användningen av kemiska bekämpningsmedel. Sammantaget ser fler och fler lantbrukare fördelarna med ekologisk produktion och att bidra till en hållbar miljö och sundare matproduktion.

Under hösten genomfördes en marknadsanalys och slutsatserna resulterade i en ny inriktning för bolaget. ”Det finns en efterfrågan och ett stort behov av vår kunskap om metoder för mekanisk ogräsbekämpning och vi ser möjligheter att utöka samarbetet med våra kunder och samarbetspartners, bland annat genom en utökad produktportfölj ”, säger bolagets styrelseordförande, Larry Svensson. 

Namnets ursprung

Namnet LyckeGård kommer från ursprunget, där företagets första produkt CombCut skapades av en lantbrukare för lantbrukare, på en gård i Lyckeby. Namnet signalerar även svensk innovation på en internationell marknad, kunskap och fokus på att bidra till ett hållbart lantbruk och en matproduktion som är sund för lantbrukare, konsument och miljö.

”Det här känns jättespännande”, säger bolagets nye VD Christian Bjärntoft. ”Vi har en enorm potential i att få ut nya och befintliga produkter på marknaden genom vårt globala nätverk av distributörer inriktade mot främst ekologiska lantbrukare. Vi kommer att kunna ge ännu bättre support till våra distributörer och slutkunder genom att addera fler produkter och tjänster till vår portfölj. Att vi nu också har ett nytt namn och en ny profil, gör oss ännu starkare för att positionera oss på marknaden”, avslutar Christian Bjärntoft.

Om LyckeGård

LyckeGård Group AB tillverkar och säljer ogrässkäraren CombCut. Försäljningen sker direkt, eller via återförsäljare till ett 15-tal länder, huvudsakligen i Europa men även till Nordamerika. Med en ökad global, ekologisk produktion av spannmål och andra grödor, ökar och växer marknaden för CombCut. Målet är ökad försäljning på befintliga marknader men även expansion på nya. Bland ägarna finns såväl Almi Invest som Entreprenörinvest Sverige AB, ägt av familjen Kamprads stiftelse.

För mer information, besök vår hemsida: www.lyckegard.com
eller kontakta;

Christian Bjärntoft, VD LyckeGård AB
0708 – 50 76 47
christian@lyckegard.com

Larry Svensson, Styrelseordförande LyckeGård AB
070-549 76 38
larry.svensson.ls@gmail.com

Sök på sidan