Nu kan vi erbjuda maskiner från Köckerling i Sverige!

Tyska kvalitetsmaskiner för jordbearbetning, mekanisk ogräsbekämpning och valletablering.

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Hur vi behandlar dina personuppgifter?

Maskiner för vallproduktion och jordbearbetning

Presentationen av Lyckegård fortsätter och denna gång fokuserar vi på våra maskiner för vallproduktion och jordbearbetning. Vårt dotterbolag BT-Agro i Finland har i snart 20 års tid framgångsrikt sålt maskiner från Köckerling GmbH & Co. KG och nu har vi fått möjlighet att sälja deras maskiner även på den svenska marknaden. Reservdelsförsäljning och eftermarknad kommer att ske från vårt lager i Finland där man har lång erfarenhet utav maskinerna. Vi hoppas att Köckerling ska bli ett bra tillägg i den svenska produktportföljen!

Effektiv jordbearbetning

Köckerling är ett tyskt familjeföretag med inriktning på specialmaskiner för plöjningsfri odling. När det gäller kultivatorer och tallriksredskap finns det ett stort utbud hos Köckerling. Dessa kan användas för brytning av vall, mellangröda eller stubb men även för såbäddsberedning.
Ett exempel på en mångsidig kultivator är Allrounder. Till Allrounders egenskaper hör en hög (60-64 cm) ramstruktur med pinnaxelavstånd på 60 -70 cm. Inget stödhjul finns monterat inne i harven, vilket leder till att man kan lätt bearbeta även om det finns rikligt med växtmassa som halm eller fånggröda.

Flera modeller

Pinnindelningen är 150 mm i Classic-modellen, 167 mm i Profiline-modellen och 130 mm i Flatline-modellen. Utrustad med en 200 mm gåsfot får man en fullständig genomskärning och en utmärkt bearbetning.
Köckerlings STS (Soil to Soil) packer, kan benämnas som ”Das Original”, och används av de flesta jordbearbetningsredskapstillverkare idag, gör den bästa möjliga tillpackningen av jorden utan att förstöra jordens ytskikt.

Få vallen att leva längre

Köckerling Grasmaster

Att förlänga vallens livslängd är en viktig del i att förbättra lönsamheten på djurgårdar där egenproducerat foder spelar en stor roll i att hålla produktionskostnaderna nere. Genom att förlänga vallens livslängd från 3 år upptill 5-7 år, så är mjölkbesättningens inbesparing väsentlig, mellan 50 000–100 000 kr/år.

Etablering är A och O

Genom att etablera vallen med en vallharv utrustad med pneumatisk småfrösåmaskin för bredsådd, får vallen möjlighet till en bra start. Bredsådden gör en heltäckande vall utan rader, vilket gör det så gott som omöjligt för ogräsen att få växtplats. Det minskar i sin tur behovet av bekämpning. Genom regelbunden kompletteringssådd försäkras en god skörd från år till år under en lång period. Med kompletteringssådd kan man också reglera andelen olika arter man har i sin vall och på det sättet påverka vallens kvalité och avkastning till det bättre.

Ytluftning av vallen

Vi vet alla vad som händer då vi krattar vår gräsmatta på våren efter att vintern ”trampat ner den”, dess växtstart exploderar i en kraftig tillväxt, vilket i sin tur resulterar till att ogräsen inte hinner med samt blir mekaniskt bekämpade genom bearbetningen. Samma effekt får du på vallen, men med en lite större kratta….
Köckerling Grasmaster är en vallharv med specialdesignade pinnar som har hydraulisk tryckreglering för en effektiv luftning och utjämning av gödselhögar på betesvallar.
Maskinen pneumatiska såmaskin med mekanisk PTO-fläkt ger möjligheten till sådd allt från små frön av exempelvis 2 kg/ha upptill stora mängder av vallfröblandningar med utsädesmängder på 40-50 kg/ha. I teorin så kan även spannmål sås med maskinen, ca 80 kg/ha, men man bör komma ihåg att sådd med Grasmaster så myllas fröna ner endast 0,5-1 cm.

Kontakta oss för mer information!

Sök på sidan