Lyckegård Group AB tar sina redskap för hållbart jordbruk till Nasdaq First North Growth Market

Lyckegård Group AB (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man planerar en nyemission med efterföljande notering under första kvartalet 2022 för att finansiera den pågående expansionen i Norra Europa samt stärka sin marknadsledande ställning i Norden.

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Hur vi behandlar dina personuppgifter?

Lyckegård utvecklar och säljer jordbruksredskap för hållbart och ekologiskt jordbruk. En marknad som enligt Lyckegårds styrelse kommer öka kraftigt under de kommande åren. Sedermera Fondkommission har utsetts till finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB till legal rådgivare, Nordic Issuing till emissionsinstitut samt Erik Penser till Certified Adviser.

Lyckegård är idag marknadsledande i Norden med sin produktportfölj av redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett heltäckande produktsortiment, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

Med utgångspunkt i EU:s målsättning om att nå 25 procent ekologiskt jordbruk till 2030 och IPCC:s förslag om ekologiskt jordbruk som en del av lösningen på klimatkrisen, bedömer Lyckegårds styrelse att marknaden för Bolagets produkter kommer växa kraftigt framöver. För att agera på denna möjlighet har Bolaget beslutat att expandera i sitt segment och bli marknadsledande i Norra Europa. Målsättningen är att nå en omsättning på 230–260 MSEK senast 2025.

För att genomföra Bolagets planerade expansion har Lyckegård framgångsrikt genomfört en bryggfinansiering under det fjärde kvartalet 2021 och avser genomföra en nyemission och notering på Nasdaq First North Growth Market under nästa år. Till sin hjälp har Lyckegård anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare och Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Christian Bjärntoft, VD för Lyckegård Group AB, kommenterar tillkännagivandet:
”Utvecklingen mot ett mer hållbart jordbruk går snabbt framåt och här ser vi att Lyckegård har en viktig roll att spela. Med vår kunskap och våra moderna jordbruksredskap kan ogräsbekämpningen göras på mekanisk väg så att användningen av skadliga kemikalier minskar. Vi ser också att vår affärsmodell, där vi skapar en relation och säljer direkt till kunden, fungerar väldigt bra. Vi har ett stort förtroendekapital när det gäller hållbar odling. Genom en notering vill vi förstärka vår ställning i Norden och expandera till Norra Europa.”


För ytterligare information kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB                                                 
Tel:
+46 70 850 76 47                                                                                                                     
E-post:
christian@lyckegard.com         

Daniel Nilsson, CFO, Lyckegård Group AB
Tel: +46 70 256 67 05
E-post: daniel@lyckegard.com        

    


Om Lyckegård Group AB

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Sök på sidan