Cameleon

Ett flexibelt redskap för exakt resultat

Kvickfinn

Den mångsidiga kultivatorn för mekanisk ogräsbekämpning,
främst utvecklad för ekologiskt lantbruk

Crimperroller

CrimperRoller krossar gröngödslingsgrödan och bearbetar jordytan.

Combcut

Selektiv avskärning av ogräs i växande gröda.