Kvickfinn bäst i klassen mot kvickrot

I Hushållningssällskapens Ekologiska försöksrapport 2019 som gavs ut i början på detta år visade KvickFinn god effekt mot kvickrot i försöket med intensiv sommarträda vid vallbrott, något som även uppmärksammades i senaste numret av Arvensis.

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Hur vi behandlar dina personuppgifter?

Det finska försöket i Ruuki utfördes på en treårig gräsvall som skördades en gång i juni för att sedan bearbetas på fem olika sätt. De olika leden var:
1) kontroll i form av gräsvall 2) KvickFinn-kultivator plus en första körning med spadrullharv 3) KvickFinn-kultivator 4) pinnkultivator 5) spadrullharv 6) upprepad avslagning.
Alla led vårplöjdes sedan år två innan sådd av vårkorn.

I genomsnitt minskade kvickroten med 95 procent i ledet som bearbetats med KvickFinn året innan skörd av vårkorn. Endast 5 procent överlevde alltså jämfört med kontrollytan utan träda. Skörden ökade dessutom i alla de bearbetade leden med 1 ton vårkorn per hektar jämfört med kontrollytan.

Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, kommenterar försöksresultaten i rapporten.
“En kortare träda vid vallbrott möjliggör en vallskörd och är resurseffektivt jämfört med en hel säsongs träda. Strategin gav god kvickrotseffekt och högre skörd i finska försök på mulljord. Eftersom kvickrotens rötter växer ganska nära ytan bör kultiveringen ske före plöjningen. En av fördelarna med Kvick-Finn är att kvickrotens rötter friläggs på ytan och vid torrt väder torkar och dör.”

Sök på sidan