IR kontakt

IR kontakt

Daniel Nilsson

CFO
+46 (0) 702 566 705

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Box 7405
103 91 Stockholm

 

+46 08 463 83 00

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan