Finansiell kalender

Kalender för Lyckegårds rapporter, presentationer och viktiga händelser

  • 31/3 Bokslutskommuniké
  • 19/4 Publicering av Årsredovisning 2021
  • 31/5 Kvartalsrapport 1 och Bolagsstämma
  • 25/8 Kvartalsrapport 2
  • 30/11 Kvartalsrapport 3

 

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan