Finansiell kalender

Kalender för Lyckegårds rapporter, presentationer och viktiga händelser

2023

23/3 Bokslutskommuniké 2022

20/4 Publicering av Årsredovisning 2022

17/5 Kvartalsrapport 1 2023

1/6 Ordinarie Bolagsstämma

21/8 Kvartalsrapport 2 2023

20/11 Kvartalsrapport 3 2023

2024

21/3 Bokslutskommuniké 2023

 

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan