Optionsprogram

Incitamentsprogram 1 riktat till VD

Det finns 138 utestående optioner i Lyckegård motsvarande cirka 1,37 procents utspädning före planerad notering. Bolaget beslutade på extra bolagsstämma den 30 augusti 2019 om utgivande av högst 138 teckningsoptioner i Bolaget riktat till Bolagets VD Christian Bjärntoft. Löptiden för dessa optioner är den 1 december 2023 till och med den 31 december 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs av 8 878 SEK, baserat på aktiens värdering 2019-08-30. Genomförda emissioner och förestående uppdelning (den split som följer med erbjudandet) innebär enligt villkoren för teckningsoptionerna en omräknad teckningskurs. Sådan omräkning aktualiseras vid inlösen vid ovan nämnda datum.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan