Optionsprogram

Incitamentsprogram 1 riktat till VD

139 710 optioner, teckningstid 1 december till 31 december 2023. Beslut på Extra bolagsstämma 30 augusti 2019.

Incitamentsprogram 2022/2025 riktat till samtliga anställda

1 118 888 optioner, teckningstid 21 april till 30 juni 2025. Beslut på Extra bolagsstämma 14 april 2022.

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan