Aktien

Aktieinformation

Lyckegård (LYGRD) är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 21 februari 2022.

ISIN-kod:
SE0017160575

Ticker Nasdaq:
LYGRD

Aktieägare Antal aktier Kapital & röster
LJK Fastigheter AB 2 014 000 13,0%
Hans Bergengren 1 949 585 12,6%
First Venture Sweden AB 1 808 973 11,7%
Entreprenörinvest Sverige AB 1 801 172 11,6%
Almi Invest Syd AB 1 418 000 9,1%
Övriga 6 523 630 42,0%
Summa 15 515 360 100,0%

Finansiella rapporter

Här hittar du vår årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Sök på sidan