Investor Relations

Denna sida innehåller information om Lyckegård till dig som investerare, till finansmarknaden, media och till andra intressenter.

Senaste nyheter

Finansiella rapporter

Presentationer

Lyckegård är ett svenskt företag grundat 2008. Bolaget är specialiserade inom växtodling och erbjuder en bred produktportfölj av redskap för hållbart jordbruk. Verksamheten består av affärsområdena, Soil & Seed som avser jordbearbetning, sådd och mekanisk ogräsbekämpning, samt Water som avser bevattningssystem. 

Lyckegårds produktsortiment täcker behovet under hela odlingsåret och kan användas av både ekologiska och konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel, optimera insatser och fatta mer effektiva och hållbara beslut. Hållbarhet är en nyckelfråga för jordbruket, och i linje med detta verkar Lyckegård med innovativa produkter och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk.

Soil & Seed

Inom affärsområdet Soil & Seed utvecklar, tillverkar och säljer Lyckegård maskiner och redskap för jordbearbetning, sådd och mekanisk ogräsbekämpning för lantbrukare som vill minska sin användning av kemiska preparat och konstgödsel.

Soil & Seed består av en heltäckande produktportfölj med fyra egna produkter, Cameleon, Combcut, Kvickfinn och Crimperroller samt kompletterande redskap från andra tillverkare, bland andra tyska Treffler och Köckerling.

Lyckegård har etablerat en stark nordisk marknadsnärvaro och är nu i färd med att utveckla erbjudandet även för den europeiska marknaden. Med affärsområdet Soil & Seed tar Lyckegård marknadens behov i beaktning i form av ett attraktivt produktutbud som täcker hela redskapsbehovet.

Water

Water formades som ett självständigt affärsområde efter att Östorps Bevattning förvärvades under hösten 2022 och är inriktat mot bevattning av grönytor och jordbruk genom installation, rådgivning och service av fullständiga bevattningssystem. Genom att erbjuda effektiva bevattningslösningar hjälper Östorps Bevattning sina kunder med att förbättra produktionen och deras bevattningsmål på ett vatten- och energisnålt sätt som ger ökad avkastning.

Östorps tillverkar egna pumpstationer med egenutvecklad pumpstyrningsprodukt kallad SMART. SMART-styrning står för drift och intelligens och är en molnbaserad pumpstyrningsenhet som löser behovet av driftsäkerhet och sänker energiförbrukningen och går väl i linje med det moderniserade lantbruket där det finns ett påtagligt behov av effektiva bevattningslösningar.

Lyckegård meddelade den 5 april att Bolaget har för avsikt att förvärva grönyteleverantören KSAB, verksamma inom bevattning, golf och konstgräs. Genom förvärvet av KSAB tillsammans med Östorps Bevattning kommer Lyckegård uppnå en marknadsledande position inom bevattning i Sverige samt skapa flera synergier för att vidare stärka affärsområdet och Bolagets tillväxt.

Sök på sidan