Investor Relations

Denna sida innehåller information om Lyckegård till dig som investerare, till finansmarknaden, media och till andra intressenter.

Senaste press & nyheter

Finansiella rapporter

Lyckegård är ett svenskt företag grundat 2008. Inriktningen på bolaget är att verka för ett hållbart lantbruk med hjälp av kompetent rådgivning och redskap för mekanisk ogräsbekämpning och jordbearbetning.

Hållbarhet är en nyckelfråga för lantbruket, och i linje med detta verkar Lyckegård för minskad användning av bekämpningsmedel. Mekanisk ogräsbekämpning och varsam markbearbetning är bättre för jorden, för lantbrukaren och för maten vi äter.

Med Lyckegårds innovativa lösningar kan lantbrukare ges rätt förutsättningar att bedriva hållbar växtodling, vilket idag ofta är ett krav från livsmedelsindustrin. Lyckegård är en katalysator som hjälper lantbrukarna att få effektivitet och lönsamhet i sin produktion. Resultatet är ett lönsamt, hållbart lantbruk och hälsosam mat till konsumenterna.

Lyckegårds koncept för hållbar växtodling har potential för en global marknad, och produkterna säljs idag världen över via en rad återförsäljare.

Sök på sidan