Investor Relations

Denna sida innehåller information om Lyckegård till dig som investerare, till finansmarknaden, media och till andra intressenter.

Senaste press & nyheter

Finansiella rapporter

Lyckegård är ett svenskt företag grundat 2008. Inriktningen på bolaget är att verka för ett hållbart lantbruk med hjälp av kompetent rådgivning och redskap för mekanisk ogräsbekämpning och jordbearbetning.

Hållbarhet är en nyckelfråga för lantbruket, och i linje med detta verkar Lyckegård för minskad användning av bekämpningsmedel. Mekanisk ogräsbekämpning och varsam markbearbetning är bättre för jorden, för lantbrukaren och för maten vi äter.

Med Lyckegårds innovativa lösningar kan lantbrukare ges rätt förutsättningar att bedriva hållbar växtodling, vilket idag ofta är ett krav från livsmedelsindustrin. Lyckegård är en katalysator som hjälper lantbrukarna att få effektivitet och lönsamhet i sin produktion. Resultatet är ett lönsamt, hållbart lantbruk och hälsosam mat till konsumenterna.

Lyckegårds koncept för hållbar växtodling har potential för en global marknad, och produkterna säljs idag världen över via en rad återförsäljare.

Vision

Vår vision är en levande jord som vi med stolthet kan lämna över till nästa generation. För att visionen ska bli verklighet behöver vi alla ansvarsfullt vårda de resurser vi har fått till låns. För oss som verkar inom lantbruket innebär det att vi behöver använda skonsamma metoder att bruka jorden, så att den även i framtiden ger goda skördar och goda livsbetingelser för kommande generationer. Det handlar om våra barn och barnbarn.

Mission

Vi stödjer lantbrukaren med kunskap och innovativa lösningar inom hållbar växtodling. Vår mission är färdkartan där vi går vid lantbrukarens sida och bistår med att skapa en växtföljd med hållbara resultat. Med råd och redskap hjälper vi våra lantbrukare till goda skördar och en god avkastning. På sista raden är det detta som behövs för att lantbruket ska vara långsiktigt hållbart.

Sök på sidan