Hög andel bevuxen mark ger högre skörd

Hög andel bevuxen mark ger högre skörd. Det visar en stor europeisk studie som nyligen publicerades i Nature Foods. Läs studie

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Hur vi behandlar dina personuppgifter?

På 155 spannmålsgårdar i Sverige, Frankrike, Tyskland, Spanien och Schweiz undersöktes skörd, markens mikrobmångfald och multifunktionalitet – jordens förmåga att utföra ekosystemtjänster. Det blev tydligt att andelen mark som var bevuxen under växtföljden spelade större roll för samtliga parametrar än antalet grödor i själva växtföljden om växtföljden inte var väldigt ensidig.

Studien pågick under tio år och ju större del av jordbruksmarken som var bevuxna under åren desto större var de positiva effekterna på de ekosystemtjänster som levererades från marken och i slutändan resulterade i en högre skörd. Det kan alltså vara en god idé att se över andelen marktäckning i sin växtföljd och eventuellt ta in mellangrödor mellan huvudgrödorna.

Sara Hallin, SLU, som är en av artikelförfattarna menar dock att det är viktigt att tänka på att hög multifunktionalitet och hög skörd inte alltid korrelerar och att man därför bör tänka på balansen i markanvändningen så att de inte motverkar varandra.

Sök på sidan