Nya forskningsrön om rotogräsbekämpning

Timing är avgörande för mekanisk ogräsbekämpning, men ny forskning visar att vi i de allra flesta fall är ute för sent för att få en utarmande effekt på besvärliga rotogräs som tistel och åkermolke.

Lyckegård Group förvärvar System Cameleon

Som ytterligare ett steg i att bli en helhetsleverantör av redskap inom hållbar odling förvärvar Lyckegård Group AB det svenska innovationsbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB med flaggskeppet System Cameleon.

Ekologiska sockerbetor ges ny möjlighet i söder

Utsikten för odling av ekologiska sockerbetor i södra Sverige öppnar upp sig ytterligare då möjligheten finns till kontrakt vid ett danskt sockerbruk i Nykøbing. I Jordbruksverkets skrift “Ekologisk odling av sockerbetor” får du många bra tips!

Kvickfinn bäst i klassen mot kvickrot

I Hushållningssällskapens Ekologiska försöksrapport 2019 som gavs ut i början på detta år visade KvickFinn god effekt mot kvickrot i försöket med intensiv sommarträda vid vallbrott, något som även uppmärksammades i senaste numret av Arvensis.

Ogräsbekämpning med CombCut ger mer tid till djuren

På östkusten strax söder om Kalmar ligger samhället Hagby och Voxtorpsgården, en ekologisk gård med glada grisar och en välbesökt gårdsbutik. Det är makarna Lundqvist man möter när man besöker gården.