Lyckegårds distributör i Finland blir helägt dotterbolag

Lyckegård förvärvar 100 procent av aktierna i BT Agro Oy AB som från och med den 1 oktober blir helägt dotterbolag till Lyckegård Group AB. Namnet BT Agro behålls och samtliga anställda blir nyckelpersoner i den fortsatta verksamheten.

LyckeGård förvärvar och utökar med Kvick-Finn

LyckeGård Group AB fortsätter att stärka sin produktportfölj inom mekanisk ogräsbekämpning. Genom att förvärva Kvick-Finn kompletteras portföljen med en kultivator för ekologisk produktion och tillsammans med CombCut stärks nu bolaget inför den fortsatta expansionen i Europa och Nordamerika.

LyckeGård förstärker i Skandinavien

Mycket händer under 2019 hos LyckeGård Group AB. Företaget jubilerar som 10-åring, ny VD har tillträtt, sälj- och marknadskoordinator har anställts, namnbyte har genomförts och etablering i USA är på gång. Och med nytt stort fokus på utveckling av ogrässkäraren CombCut har en mindre omorganisering skett och lett till att teamet nu förstärks med en ny försäljningschef för Sverige och Skandinavien.

Nyhet till Combcut!

Nu kan du lyfta din Combcut 60 cm högre än vad traktorn klarar av.
Vår nya förhöjningsadapter med nivåreglering underlättar vid körning i ojämnt och kuperat underlag samt vid ojämn uppkomst.