Fältdag – ogräs i ekologisk produktion 11 maj 2022

Hur kan en ogrässtrategi se ut i ekologiskt lantbruk kopplad till växtföljd, odlingsstrategi och maskinteknik? Vilken effekt uppnås med ogräsharvning eller och radrensning? Om detta och mer får du information om på ogrässtrategidagen som anordnas av Länsstyrelsen Stockholm.

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Välkommen till en fältdag som vänder sig till dig som driver ekologisk produktion, har gård i omställning eller odlar konventionellt!

Lyckegård deltar och visar Treffler ogräsharv samt System Cameleon.

Dagens tema: mekanisk ogräshantering – praktik och strategi.
En viktig del av dagen är också att deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter.

Vi träffas på Gerstaberg Gård i Järna. Gerstaberg/Brandalsund omfattar ca 250 ha åker, ekologisk produktion samt köttdjursuppfödning (nöt).

Program

9.30–10.00 Anmälan och fika

10:00–12:00 Ogräsens egenskaper, en genomgång
Rotogräs, fröogräs, villkor och möjligheter för ogräshantering

12:00–13:00 Lunch

13:00–15:00 Körning och visning i fält i olika grödor
Ogräsharvar och radrensare. Treffler, Einböck, CMN, Heva , system Cameleon etc i normalsådda grödor, 12,5 cm samt 37,5 cm radavstånd och dubbelrad.

15:00 Fika / Avslutning

Kursledare
Kursledare är Hermann Leggedör, Agri-kultur AB, och Wijnand Koker, Agrodynamik AB, rådgivare med inriktning på ekologisk produktion.

Var:
Gerstaberg Gård i Järna

Kostnad:
Kursen är kostnadsfri, 290 kr för lunch och fika betalas kontant på plats

Sista anmälningsdag:
04 maj 2022

Anmälan sker via Länsstyrelsen Stockholm

Sök på sidan