Lyckegård fortsätter att accelerera försäljning genom satsning på Tyskland – anlitar Sales Director med ansvar för Tyskland, Österrike och Schweiz

Christian Puls tillträder som Sales Director DACH den 1 april 2022 och har mångårig erfarenhet av den tyska jordbruks- och maskinbranschen bland annat från Väderstad.

Nyhetsbrev

Missa inget spännande som händer hos oss på Lyckegård.

Christian Puls tillträder som Sales Director DACH den 1 april 2022 och har mångårig erfarenhet av den tyska jordbruks- och maskinbranschen bland annat från Väderstad.

Tyskland är, näst efter USA, det land som konsumerar mest ekologisk mat i världen (1) och har ett mål att öka den ekologiska odlingsarealen från cirka 10% till 30% 2030 (2), ett mål som överstiger övriga EU-länders mål på 25%. I slutet av 2019 uppgick antalet hektar tysk ekologisk odlad mark till ca 1,6 miljoner ha vilket motsvarar 9,7% av den totala odlingsarealen i Tyskland (2).

Tyskland, Österrike och Schweiz är viktiga marknader för Lyckegård som nu gör en satsning och utökar säljorganisationen i DACH-regionen genom att anlita en Sales Director för området.
Christian Puls är ny Sales Director DACH från och med 1 april 2022 och har 40 års erfarenhet från lantbruks- och maskinbranschen. Han har arbetat med försäljning och marknadsföring hos bland annat Kverneland, Claas och nu senast som VD för Väderstad Tyskland. Christian kommer att leda den fortsatta etableringen av Lyckegårds produkter i Tyskland, Österrike och Schweiz.

”Jag är glad att få chansen att utveckla ett kraftfullt nätverk för Lyckegård på en snabbt växande marknad. Lyckegård erbjuder en intressant produktportfölj och en strategi att vara med lantbrukaren genom hela växtföljden. Ökande gödningspriser och färre tillgängliga herbicider gör det nödvändigt att fokusera mer på icke konventionella metoder”, säger Christian Puls.
”DACH-regionen innefattar mer än 65 000 ekologiska lantbruk som efterfrågar innovativ såteknik och lösningar för mekanisk ogräsbekämpning. Med Cameleon, Combcut och Kvickfinn erbjuder vi unika lösningar i vår portfölj.”

Christian kommer tillsammans med befintliga Lyckegårds partners i Tyskland att ställa ut på Öko-Feldtage 29–31 juni 2022 i Gladbacherhof in Villmar. Öko-Feldtage är en av de viktigaste utomhusmässorna i Europa för ekologiskt lantbruk.

1. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180404STO00909/ekologiska-livsmedel-i-eu-fakta-och-regler

2. https://www.bmel.de/EN/topics/farming/organic-farming/strategy-future-organic-farming.html

…………………………………………

Om Lyckegård Group AB
Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.
Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk
Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används i stället organisk gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.
Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.
Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

Sök på sidan