Nya forskningsrön om rotogräsbekämpning

Timing är avgörande för mekanisk ogräsbekämpning, men ny forskning visar att vi i de allra flesta fall är ute för sent för att få en utarmande effekt på besvärliga rotogräs som tistel och åkermolke.

Lyckegård Group förvärvar System Cameleon

Som ytterligare ett steg i att bli en helhetsleverantör av redskap inom hållbar odling förvärvar Lyckegård Group AB det svenska innovationsbolaget Gothia Redskap & Ekoväxt AB med flaggskeppet System Cameleon.

Ekologiska sockerbetor ges ny möjlighet i söder

Utsikten för odling av ekologiska sockerbetor i södra Sverige öppnar upp sig ytterligare då möjligheten finns till kontrakt vid ett danskt sockerbruk i Nykøbing. I Jordbruksverkets skrift “Ekologisk odling av sockerbetor” får du många bra tips!

Lyckegårds distributör i Finland blir helägt dotterbolag

Lyckegård förvärvar 100 procent av aktierna i BT Agro Oy AB som från och med den 1 oktober blir helägt dotterbolag till Lyckegård Group AB. Namnet BT Agro behålls och samtliga anställda blir nyckelpersoner i den fortsatta verksamheten.